1000 pingvinegg til Hektor

Lisens hentet fra arkivet til hvalfangstselskapet A/S Hektor.

Dette dokumentet er noe så uvanlig som en egglisens, dvs en tillatelse til å plukke 1000 pingvinegg.

I tillatelsen, som ble gitt av Hamilton, magistraten på Syd Shetland, til hvalfangstselskapet AS Hektor fra Tønsberg den 22. november 1920, er det også angitt hvilket område det kan tas egg fra og at det ikke var tillatt å skade pingvinene.

På grunn av de stadig økende hvalfangstaktivitetene rundt Syd Shetland, ble det fra 1912/13-sesongen utsendt en representant for de britiske myndigheter, magistraten, for å ivareta de britiske interessene og følge opp vilkårene for hvalfangstlisensene. Han fulgte med kokeriet når det var innenom Falklandsøyene på vei ned til fangstfeltet i oktober/november og ble med tilbake når sesongen var over i mars/april. Magistraten fungerte også som postmester, toller, hvalfangstoffiser, inspektør ved havari m.m. Siden AS Hektor hadde landstasjon på Syd Shetland, var det naturlig at magistraten ble med et av Hektor’s kokerier, ”Hektoria” eller ”Ronald”. Selskapet fikk også i oppgave å stille kontor og bolig til disposisjon for magistraten. Det ble derfor bygget et eget hus – eller mer riktig en brakke til dette formålet.

Lisensen er utstedt på ”Port Foster”, Deception Island, en av øyene i øygruppen Syd Shetland. Området er vulkansk og havnen Port Foster er et gammelt krater og fremstår som en nesten sirkelrund naturhavn. Deception ligger nær den 62’ende breddegrad og er innenfor drivisbeltet. Kokeriene opplevde derfor ofte at innløpet til havna på Deception var sperret av drivis.

Med Hektor-ekspedisjonen i sesongen 1920/21 var det over 200 mann, og 1000 egg var nok en kjærkommen avveksling i kostholdet. Så kjærkommen at det faktisk ble utstedt enda en lisens på ytterligere 3000 egg bare to dager senere!

(Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet)

Forrige innlegg:Larvik kommunale pikeskole Neste innlegg:Hvalfangsten i korte trekk