ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I VESTFOLD

skjermbilde-arbeiderbevegelsens-arkiv-vestfold


Utdrag fra Vestfoldarkivets brosjyre.

OM SAMLINGEN

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold består av arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold. Arkivmaterialet utgjør ca. 250 hyllemeter og har nærmere 400 arkivskapere.

  • Arkivmateriale etter fagforeninger og politiske partier: Møteprotokoller, medlemsprotokoller, korrespondanse, regnskapsmateriale, avisutklipp, egenproduserte brosjyrer osv.
  • Foto: Vestfold Arbeiderblads fotosamling og fotografier knyttet til de ulike arkivskaperne.
  • Faner: Ca. 80 eldre faner etter arbeiderforeninger, partilag og fagforeninger i Vestfold.
  • Aviser: Dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold: Vestfold Arbeiderblad, Vestfold Fremtid, Nybrott og Horten Arbeiderblad.
  • Faglitteratur om arbeiderbevegelsen.

Samlingen er tilgjengelig for publikum på lesesalen, men noe materiale er underlagt adgangsbegrensninger av hensyn til personvern og opphavsrett. Les mer om innsyn her.

Fanene kan ses på Digitalt Museum.

Se også Vestfoldarkivets digitale fortelling Arbeiderfaner.

AVLEVERE ARKIV?

Se retningslinjer for avlevering av privatarkiv hvis du ønsker du å avlevere arkiver etter arbeiderbevegelsen.

OM STYRET

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold har et eget styre som øverste organ.

Styret har representanter fra LO, Vestfold Arbeiderparti og Vestfoldarkivet (Karianne Schmidt Vindenes og Ingrid Nøstberg).

Vestfoldarkivet har det faglige ansvaret for samlingen.

ARKIVETS HISTORIKK

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble etablert i 1965. Dette var det første regionale arbeiderbevegelsens arkiv utenom Oslo, og har også vært av de største.

Allerede i 1951 var arkivsaken oppe til behandling på et styremøte i Vestfold faglige Samorganisasjon. Saken ble fremmet av Arthur J. Olsen, som også ble den drivende kraft i årene framover. Institusjonen ble etablert i 1965, og Arthur Løgavlen ble den første arkivaren.

Arbeiderbevegelsens arkiv fikk først lokaler i Vestfold Arbeiderblad i Tønsberg. Etter hvert ble disse lokalene for små, og arkivet flyttet til en leiegård i Nedre Langgate. Der ble det værende i 13 år.

I 1989 fikk arbeiderbevegelsens arkiv et eget arkivrom i Samfunnshuset i Tønsberg, og i 2004 overtok daværende Fylkesarkivet (nå Vestfoldarkivet) ansvaret for Vestfold samlingen. Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble da flyttet til våre magasiner.

Se et lite utvalg bilder fra Arbeiderbevegelsens arkiv i denne lenken – og i galleriet nedenfor her. 

 

Forrige artikkelRETNINGSLINJER Neste artikkelHvalfangstarkiver