ARKITEKTARKIVER GJØRES TILGJENGELIG

I 2018 fikk Drammens museum støtte av Arkivverket til å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen og Grenager, og Ljøterud og Ødegård.

Som koordinator for privatarkiv i Buskerud er Vestfoldarkivet veileder på prosjektet, og i august ble arkivene flyttet fra magasinet på Vestfossen til Vestfoldarkivets lokaler i Sandefjord. Petra Erdösi Jensen er ansatt for å ordne arkivene.

Med prosjektet ønsker Drammens museum å øke kompetansen på bevaring av kilder til arkitektur-, by- og bygningshistorie. Utvalgte deler av arkivene skal skannes og publiseres på Arkivportalen.no.

Se også Drammen museums nettutstilling «Den store byen»

Skrevet av: Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet, koordinator for privatarkiv i Buskerud.

Forrige innlegg:PÅ LERRETET I TØNSBERG I 1940-ÅRENE Neste innlegg:OMVISNING I MUSEENES MAGASINER - HØSTEN 2018