Arkivfaglig veiledning

Arkivarer har kompetanse om hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares. På disse sidene har vi gjort denne kunnskapen tilgjengelig for deg som arbeider med arkiv eller skal avlevere eldre arkiv til Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet er også oppnevnt av Riksarkivet til å være regionalt kompetansesenter og koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud og Vestfold. Mer om dette under «Privatarkiv i Buskerud og Vestfold».

 

Marit Slyngstad veileder på kurs i ordning og katalogisering.

Marit Slyngstad veileder på kurs i ordning og katalogisering på Solberg spinneri, 2012. Foto: Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet.

Neste artikkelNettverksmøter privatarkiv