Avisforsider fra april 1940 – krigsutbruddet

aviserApril1940005b aviserApril1940006b aviserApril1940004b Se også Vestfoldaviser melder om krigsutbrudd – 9. april 1940.

Vestfoldarkivet har dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold; Nybrott, Vestfold Fremtid, Vestfold Arbeiderblad, Horten Arbeiderblad mfl. Her kan du lese mer om denne samlingen.

Forrige innlegg:Nytt til arkivet - Nord-Norgeslaget Neste innlegg:Historikk - Fylkesarkivet for Vestfold