Avlevere offentlig arkiv

Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv gjelder for Vestfold fylkeskommune, både fylkesadministrasjonen og ytre virksomheter. Retningslinjene har også gyldighet for andre virksomheter der fylkeskommunen er medeier, og det foreligger vedtak om at arkivet skal avleveres Vestfoldarkivet.

Retningslinjene gjelder for papirarkiver.

Egne retningslinjer for avlevering av elektronisk skapte arkiver vil komme når det er etablert en depotordning for dette.

Retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 nr.1193 og Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, gitt av Riksarkivaren i 2002.

Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv (pdf).

Les mer om fylkeskommunale arkiver her. 

Det første kullet med blåruss fra Tønsberg handelsgymnas i 1954.

Det første kullet med blåruss fra Tønsberg handelsgymnas i 1954. Fotograf ukjent.

Forrige artikkelBESØK OSS Neste artikkelLESESALEN