DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I VESTFOLD AVLEVERER SINE HISTORISKE ARKIVER

Arkivansvarlig Torild Berentzen og medhjelpere avleverer arkiv fra Melsom videregående skole. Foto: Ingrid Nøstberg.

De videregående skolene i Vestfold jobber for tiden med å klargjøre sine eldre arkiver for avlevering til Vestfoldarkivet.

Denne gangen var det Melsom videregående skole som kom med klargjort materiale, i hovedsak eldre korrespondanse- og saksarkiv.

Ny avlevering 

Både Melsom og mange andre av skolene har avlevert arkivmateriale også tidligere. Men nå er de klare for en ny runde. Arkiver fra offentlige virksomheter skal ifølge arkivloven avleveres når de har gått ut av administrativ bruk. Den kommende regionreformen med fylkessammenslåinger aktualiserer også nødvendigheten av en «opprydning» nå.   

Verdifulle arkiver

Arkivene etter de videregående skolene er av stor verdi, både som kilder til skolehistorien i Vestfold, men også som viktig dokumentasjon for enkeltmennesker. De som av ulike grunner har mistet sitt vitnemål eller fagbrev, kan ved hjelp av arkivene få nye bekreftelser på sin skolegang.

Elevdokumentasjon fra de siste årene (ca. 20 år) finnes fortsatt på skolene, men eldre dokumentasjon avleveres nå Vestfoldarkivet.

Skrevet av Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet.

Forrige innlegg:HVORDAN FINNE SJØFOLK I ARKIVENE? - SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD Neste innlegg:STØTTE TIL ARKIVPROSJEKTER I BUSKERUD