FINN DEG SELV I ARKIVET

Vestfoldarkivet har mange arkiver med personopplysninger som kan være viktig for deg personlig eller av interesse for deg som slektsforsker. Nedenfor følger en oversikt som viser hva du kan finne hvor.

Tekstbilde: På tide med klassefest? Tekstbilde: Mistet vitnemål?

Ansettelsesforhold

Personalmapper etter både Vestfold fylkeskommune og enkelte bedrifter. Det meste av fylkeskommunens personalmapper er foreløpig ikke avlevert, og henvendelser om ansettelsesforhold i fylkeskommunen rettes derfor primært dit.

Pensjonsrettigheter

Arkivet etter Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse inneholder dokumentasjon om pensjonsrettighetene til tidligere ansatte i fylkeskommunen.

Medlemskap i lag og foreninger

En rekke organisasjoner og foreninger har avlevert sitt arkiv til Vestfoldarkivet. Arkivene inneholder som regel medlemsregistre. For enkelte foreninger regnes opplysninger om medlemskap som sensitive personopplysninger iht. personopplysningsloven. Disse er da klausulert. Dette gjelder f.eks. medlemskap i politiske partier og fagforeninger.

Skolegang og vitnemål

Arkivene etter videregående skoler i Vestfold. Dette gjelder for eksempel yrkesskoler og høyere allmennskoler (gymnas og realskoler). Arkivene inneholder både elevlister og karakterprotokoller. Utfra dette kan det utstedes klasselister og karakterutskrifter.

Helse- og sosialinstitusjoner

Arkivene etter helse- og sosialinstitusjoner drevet av Vestfold fylkeskommune. Vestfoldarkivet har har arkivene etter:

 • Fossnes og Solbø sentralhjem for psykisk utviklingshemmede
 • Psykiatriske sykehjem (Furubakken, Preståsen, Rove, Hof, Bjønnesåsen)
 • Rusomsorgsinstitusjoner (Vestfoldaklinikken avd. Vivestad, Mjøløst, Kjønnerød)
 • Østegaard MS-senter

Barne- og familievern

Arkivene etter det tidligere Fylkesbarnevernet i Vestfold, det vil si barneverninstitusjoner og fosterhjemstiltak:

 • Horten barnehjem
 • Tønsberg barnehjem
 • Faun
 • Fosterhjemsseksjonen
 • Bjerkly
 • Holtanløkka
 • Jegerlia
 • Iras hus
 • Lilaasteigen
 • Skjerfheimkollektivet
 • Skravestad gård
 • Skjerpe skole
 • Vi har også arkivene etter Vestfold fylkes familievernkontor og Kirkens familievernkontor i Tønsberg.

Personopplysninger om barnevern er klausulert i 100 år.

Elevmapper

Elevmapper fra Vestfold fylkeskommunes PP-tjeneste og Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen), med avdelingene Skjerpe, Solvang, Kysthospitalet og Ørsnes.

Personvern!

NB. Opplysninger om enkeltpersoner kan være underlagt taushetsplikt og dermed sperret for allmennheten en viss periode (klausulert), men alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv, såkalt partsinnyn. Les mer om innsyn her.

Se også FINN DIN SLEKT I ARKIVET.

Skolebilde fra Husholdningsskolen ved Fossnes, 1911.

Skolebilde fra Husholdningsskolen ved Fossnes, 1911. Fotograf ukjent.

Forrige innlegg:Hvalfangsten i korte trekk Neste innlegg:Ugleteateret