FINN DIN SLEKT I ARKIVET

Privatarkiver være nøkkelen til nye veier til informasjon om dine forfedre. Slektsforskerens viktigste hjelpemidler er i hovedsak kirkebøker, manntall og folketellinger, skifte- og rettsprotokoller og ulike registre som for eksempel emigrantprotokoller. Dette er offentlige kilder som også er tilgjengelig på Digitalarkivet. Men som slektsforsker kan du også ha stor nytte av å gå til andre kildetyper enn de tradisjonelle. 

medlemsprotokoll2personalkort-Agnes-600px

Personalhistoriske kilder

Som slektsforsker kan du spesielt dra nytte av personalhistoriske kilder, der det ofte oppgis navn, adresse, sivil status, alder, antall barn, type stilling, lønn etc. Vanlige arkivserier med slike data er:

  • Medlemslister i foreninger
  • Rederiers mannskapslister
  • Kartotekkort over ansatte i bedrifter
  • Lønnsmateriale/-oversikter
  • Regnskapsbøker
  • Arbeidsprotokoller m.m.

Utfyllende bilde

Privatarkiver kan være med på å gi et mer utfyllende bilde av dine forfedre enn de offentlige kildene kan. Her kan du få svar på andre spørsmål: Hvordan var hverdagen? Hva var de opptatt av? Hva drev de med på fritida? Hva arbeidet de med? Var arbeidsdagen lang? Hvor mye tjente de? Hvor bodde de?

Privatarkiver er altså et viktig supplement til de offentlige arkivene. Ulempen er at det er vanskelig å forutsi hva man vil finne. Hva og hvor mye informasjon man finner vil variere fra arkiv til arkiv. Men det er likevel absolutt verdt et forsøk!

Fylkeskommunale kilder

Som slektsforsker vil du også kunne finne relevante opplysninger i eldre fylkeskommunalt materiale. Mange av skolearkivene går tilbake til midten av 1800-tallet, og inneholder personaldata knyttet til elevene. Eksempler på relevante kildeserier:

  • Innskrivingsprotokoller
  • Karakterprotokoller
  • Ulike elevregistre. Her ligger gjerne opplysninger om adresse, alder, foreldres navn og fedres stilling, i enkelte tilfeller til og med høyde ved opptak.

Personvern!

Opplysninger om enkeltpersoner kan være underlagt taushetsplikt og at arkivmaterialet dermed er sperret for allmennheten en viss tidsperiode. Les mer om innsyn her

Se også FINN DEG SELV I ARKIVET.

 

Forrige innlegg:Andersen & Erdal Neste innlegg:Barndom i Vestfold