FOREDRAG: MUNCHS HUS OG JAKTEN PÅ KILDEMATERIALE

Lise Emilie Talleraas forteller om sitt spennende arbeid med kilder til Edvard Munchs sommerbolig i Åsgårdstrand. 

Munchs-Hus-mekonnen

Munchs hus i Åsgårdstrand. Foto: Mekonnen Wolday.

TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016

Sted: Vestfoldarkivet

Kl. 13.00-14.00:

Munchs hus i Åsgårdstrand. En museologisk biografi

Munchs hus, altså maleren Edvard Munch (1861-1944) sin sommerbolig i Åsgårdstrand, ble åpnet som museum i 1947. Huset er kjent langt utover Vestfolds grenser og eiendommen ble fredet i 2013. Vestfoldmuseene utarbeider nå en masterplan for museet – en plan som skal anskueliggjøre en framtidig utvikling når det gjelder bevaring av bygningene og publikumstilbud. I den sammenheng undersøkes også eiendommens historie fram til i dag. I dette foredraget forteller 1. konservator NMF Lise Emilie Talleraas om sitt forskningsprosjektet, som har til hensikt å undersøke livsløpet eller ”biografien” til eiendommen.

Det foreligger et rikholdig materiale som kaster lys over både eiendommens historie, Munchs tilstedeværelse og opprettelsen av museet. Arkivmateriale fra booppgjøret og Kultur-og folkeopplysningsdepartementet er oppbevart i Riksarkivet. Kommunearkivet til Åsgårdstrand i Interkommualt arkiv (IKA) på Kongsberg. Munchmuseets digitaliseringsprosjekt; Edvard Munchs tekster har gjort Munchs brev tilgjengelige. Både kjøpet og museumsetableringen er dessuten utførlig omtalt i så vel Aftenposten, riksorganet Fritt Folk og Vestfoldavisene, Tønsbergs Blad og Gjengangeren (Horten).

Talleraas vil legge særlig vekt på det som kan beskrives som ”jakten på kildematerialet”, systematiseringen og hvordan det bidrar til ny viten og nyanserer det som i dag formidles til besøkende.

Se hele vårprogrammet 2016 her.

Forrige innlegg:OMVISNING: SKIPSMODELLER OG SKIPSTEGNINGER Neste innlegg:SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD: GOTISK SKRIFT