FRIGITTE GRINI-FANGER 1945

8. mai 1945 kom det gledelige budskapet om at krigen var over. På formiddagen to dager senere ankom de første Grini-fangene fra stasjonene langs Vestfoldbanen.

Disse bildene viser hjemkomsten på Larvik stasjon. Som det sees i bakgrunn av bildet, foregikk ikke reisen i de aller beste togvognene, men godsvogner. Likevel var nok den frie følelsen av å endelig ha kommet hjem igjen som var det aller viktigste den dagen.

Bildene er hentet fra arkivet A-2517 – Svein Thorsteins samling, Vestfoldarkivet. Fotograf ukjent.

Skrevet av Rune Sørli, Vestfoldmuseene. 

 

Forrige innlegg:"FØR DEPORTASJONEN SATT MORFAR PÅ BERG" - HOLOCAUST I VESTFOLD Neste innlegg:SOMMEREN 2018 - LESESAL OG HENVENDELSER