…om 1. verdenskrig

Hundre år etter skuddene i Sarajevo

Utsnitt av Lilian Franklin Bul sin almanakk fra juni 1914.

Dokumentert i Lilian Franklins almanakk. Les videre