Hvalfangstarkiver

logo-hvalfangstarkiver-noI november 2014 lanserte Vestfoldmuseene hvalfangstarkiver.no.

Bakgrunnen for siden er at Vestfoldmuseenes over 450 hyllemeter med hvalfangstarkiver i februar 2012 ble tatt inn på listen over Norges dokumentarv.

Seks dokumenter ble da valgt ut som en slags monumenter over den moderne kommersielle hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne, og nettsiden tar utgangspunkt i disse dokumentene og gjør dem tilgjengelig for et bredt publikum samtidig som hvalfangstarkivene generelt settes inn i en større kontekst. Om nominasjonen og hvalfangstarkivenes betydning her.

Hvalfangstarkiver.no er et samarbeid mellom VestfoldarkivetHvalfangstmuseet og Slottsfjellsmuseet, som alle er del av Vestfoldmuseene, og er et resultat av egeninnsats og støtte fra Kulturådet.

Se også:

Fra flenseplan på flytende kokeri.

Fra flenseplan på flytende kokeri, datering ukjent. Ukjent fotograf. Vestfoldarkivet.

Forrige artikkelARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I VESTFOLD Neste artikkelINNSYN I ARKIVENE