HVOR FINNER DU ARKIVER FRA VESTFOLD?

Hvor du vil finne det arkivmaterialet du er ute etter, vil avhenge av hva slags arkiv det er snakk om. Det har for eksempel noe å si om arkivet er privat eller offentlig – og om det er etter en kommune eller fylkeskommunen. Derfor kan du finne arkivmateriale fra Vestfold på flere steder og i ulike institusjoner. 

Her er en oversikt over forskjellige institusjoner som oppbevarer historisk arkivmateriale fra Vestfold:

Privilegiebrev Tønsberg datert 1752

Privilegiebrev Tønsberg datert 1752, Vestfoldarkivet.

Arkivinstitusjoner
Vestfoldarkivet oppbevarer privatarkiver fra Vestfold, arkiver etter Vestfold fylkeskommune og innsamlet minnemateriale fra Vestfold.

IKA Kongsberg oppbevarer arkiver etter de fleste kommunene i Vestfold. De kommunene som ikke er med i den interkommunale ordningen oppbevarer sine arkiver selv.

Fra Vestfold på IKA Kongsberg.

Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter fra Vestfold, Buskerud og Telemark. Her vil du bl.a. finne arkivene etter amtmann/fylkesmann, sorenskriver, prest, biskop, lensmann, fogd, politikammer, fengsel, jordskiftekontor og vegkontor.

Fra Vestfold på Statsarkivet.

Riksarkivet i Oslo oppbevarer arkiver etter de sentrale statlige myndigheter. Det vil si arkivene etter regjeringen, departementene og direktoratene. Riksarkivet oppbevarer også privatarkiver som kan være knyttet til Vestfold. Arkivportalen.no gir deg oversikt over hva som finnes.

Arkiv i museum
Fra 2015 er museenes privatarkiver samlet i Vestfoldarkivets magasin og tilgjengelig på lesesalen. Dette omfatter Hvalfangtsmuseet, Slottsfjellsmuseet samt Larvik museum. Berger museums arkivsamling overføres etter nærmere avtale i 2017. Vi vil fortløpende publisere alle arkivene våre på Arkivportalen.no/Vestfold.

Historielag og arkiv
Enkelte historielag oppbevarer også privatarkiver fra sitt lokale område. Arkivsamlinger av en hvis størrelse finner du for eksempel hos:

Nyttige nettressurser

Arkivportalen kan du søke og få informasjon om hvor materialet befinner seg.

Digitalarkivet kan du også finne arkivmateriale fra Vestfold som er digitalisert og søkbart. Dette gjelder for eksempel utvalgte folketellinger og kirkebøker.

Nettsiden til DIS-Vestfold er nyttig for alle som driver slektsforskning eller er interessert i lokalhistorie. Her registreres og publiseres en rekke digitaliserte kilder fra Vestfold.

lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), men artikler og bilder skrives og lastes opp av frivillige, amatører såvel som faghistorikere med kompetanse på området.

Du kan også finne nyttig informasjon om Vestfold på wikipedia.

Forrige innlegg:Folkemusikk i Vestfoldarkivet Neste innlegg:Plakat #NORGESGRUNNLOV