HVORDAN FINNE FRAM? NYE NETTRESSURSER FOR SLEKTSFORSKERE

nettressurser-slektsforskerONSDAG 26. APRIL 2017 kl. 18

Sted: Hinderveien 10, Sandefjord.

Morten Thorvaldsen fra Slekt og data Vestfold presenterer noen av de nye digitaliserte kildene som er tilgjengelige og kan være nyttige for deg som er interessert i slektsforskning.

Fokus vil ligge på at enkelte sentrale nettsteder, som vil ha stor betydning som nettressurser for slektsforskere, kommer i ny ham.

Videre vil det være fokus på nylig digitaliserte kildetyper som er ukjente for mange slektsforskere: Flytteprotokoller, hjemstavns- og fattigvesenmateriale, sjøinnrullering og nasjonalitetsmatrikler og maritime kilder.

Tilbake til vårprogrammet 2017.

Langåpen lesesal 2017.

Forrige innlegg:STYREMØTE I ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I VESTFOLD - MARS 2017 Neste innlegg:KJÆRE BRODER - BREVVEKSLING MELLOM ANDEBU OG AMERIKA