Forskerinnsyn

Jfr. forvaltningsloven § 13 d er det mulig å søke om innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Flere forhold må vurderes ved behandling av slike søknader.

  • Det stilles krav til faglig kompetanse innen relevant fagfelt. Man må ha en vitenskapelig stilling eller være viderekommende student under veiledning av person i vitenskapelig stilling.
  • Det må også leveres prosjektbeskrivelse som beskriver forskningsprosjektet og redegjør for hensikten med å bruke arkivmaterialet.

Vestfoldarkivet har ikke myndighet til å innvilge innsyn for forskningsformål. Det er det enkelte fagdepartement som behandler denne typen søknader om innsyn.

 

Forrige artikkelPartsinnsyn Neste artikkelRIKTIG OPPBEVARING
Vi trenger din hjelp!
Hei, vil du hjelpe oss til å få bedre hjemmesider? Vi trenger din tilbakemelding! Din identitet vil holdes skjult. Klikk her for å svare!