Om å lese gotisk skrift

Vestfoldarkivet har arkiver som forutsetter kunnskap om gotisk skrift.

Gotisk skrift er en samlebetegnelse for visse skriftvarianter av det latinske alfabetet der bokstavene er gjengitt med brukne buer og tunge stammer. I Danmark og Norge er gotisk håndskrift navnet på en tysk løkkeskrift som oppstod på 1500-tallet som en forenkling og videreutvikling av den opprinnelige kantete, gotiske håndskriften.

Nygotisk håndskrift var vanlig i perioden ca. 1600 til ca. 1850. I løpet av denne perioden endret skriftstilen karakter flere ganger, avhengig av faktorer som rådende stil innen arkitektur og kunst, utforming av pennespisser og hvem det var som førte pennen.

I siste halvdel av 1700-tallet lærte stadig flere i befolkningen seg å skrive. De mange suplikkene som ble sendt fra allmuen til de sentrale myndigheter, vitner om dette. I tillegg ble brevskriving mer vanlig blant folk flest. Dette førte naturlig nok til større variasjoner i skriften, og noen tekster kan derfor være svært krevende å lese. Men med tålmodighet og trening, er det fullt mulig å bli fortrolig med gotisk håndskrift.

Vil du lære gotisk skrift?

Det finnes muligheter for kurs:

Ellers er det også skrevet lærebøker om emnet:

  • Aud Mikkelsen Tretvik og Kjell Haarstad: Gotisk skrift – lærebok med tekster fra 1485 til 1875, 1993
  • Knut Johannessen: Den glemte skriften – Gotisk håndskrift i Norge, 2007
Forrige innlegg:Fotojuss Neste innlegg:Lesesalsregler