Brukeravtale

En brukeravtale inneholder informasjon om:

  • Hvilket materiale (arkiv og arkivstykke) brukeren gis tilgang til.
  • Hvilket formål arkivmaterialet skal brukes til.

Brukeren skriver også under på:

  • Å være kjent med personopplysningslovens bestemmelser om personvern.
  • Å ikke bruke opplysninger fra materialet eller bringe opplysninger videre på en slik måte at det kan skade, krenke eller såre noen identifiserbar person eller på annen måte kommer i konflikt med personvernet.
  • Å være kjent med bestemmelsen om at opplysninger knyttet til politisk holdning og fagforeningsmedlemskap er sensitive personopplysninger, jfr. personopplysningslovens § 2.
  • At materialet ikke kan kopieres uten etter nærmere avtale med Vestfoldarkivet.

Sted og dato:

Underskrift:

 

Forrige artikkelLESESALEN Neste artikkelPRIVATARKIVER