MINNEMATERIALE

Nedtagget telefonkiosk, Hausmania.

Bilde brukt ifm minneinnsamlingsprosjektet «Ungdom på nett – et tidsbilde». Fotograf Cato Normann, Norsk Telemuseum.

Vestfoldarkivet har minnemateriale som dokumenterer ulike sider av Vestfoldsamfunnet.

Ikke alle grupper i samfunnet skaper arkiv, derfor er minneinnsamlinger viktige for å få en bred dokumentasjon av fortiden.

Noen av Vestfoldarkivets minnesamlinger er avlevert til arkivet, mens andre har vi samlet inn selv for å dokumentere et ønsket tema. Gjennom systematisk innsamling av minner er det mulig å dokumentere temaer som ikke finnes i arkivene – og dermed sørge for flere stemmer til arkivet.

Vestfoldarkivets minnemateriale gir blant annet innblikk i barne- og ungdomskultur, dagligliv, arbeidsliv og fritid.

Les mer om noe av vårt minnemateriale her.

 

 

Forrige artikkelFylkeskommunale arkiver Neste artikkelUng på nett