NETTRESSURSER FOR SLEKTSFORSKERE

På slektshistorisk temakveld onsdag 26. april 2017 presenterte Morten Thorvaldsen fra Slekt og data Vestfold noen av de nye digitaliserte kildene som er tilgjengelige og kan være nyttige for deg som er interessert i slektsforskning. Han presenterte sentrale nettsteder av stor betydning som nettressurser for slektsforskere og nylig digitaliserte kildetyper som er ukjente for mange slektsforskere: Flytteprotokoller, hjemstavns- og fattigvesenmateriale, sjøinnrullering og nasjonalitetsmatrikler og maritime kilder.

Se presentasjonenen «Nye nettressurser på Vestfoldarkivet» her (pdf).

nettressurser-slektsforsker26

Forrige innlegg:NYTT TIL ARKIVET - SKOGSELSKAPET I VESTFOLD Neste innlegg:NYTT TIL ARKIVET - VESTFOLD KRETS AV NMF