NYTT TIL ARKIVET – SKOGSELSKAPET I VESTFOLD

Bilde av en tiur.

Bilder av skog, dyre- og fugleliv er en naturlig del av skogselskapets fotosamling. Fotograf ukjent.

Vestfoldarkivet har fått arkivmateriale etter Skogselskapet i Vestfold.

Størsteparten av avleveringen bestod av fotomateriale med motiver knyttet til selskapets aktiviteter i perioden ca. 1970 til 1995.

Befaringer i skog og utmark samt turer med skoleklasser i fylket er godt dokumentert. Videre består arkivet av alle årsmeldinger fra 1938 frem til 1989, med unntak av 1945 og 1946. Skogselskapet i Vestfold ble dannet i 1898 og er i dag et av 19 fylkeslag.

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 400 medlemmer. Fra starten av var produksjon av skogplanter til skogbruket i Vestfold selskapets viktigste oppgave.

I dag er informasjon om skog og skogbruk til prioriterte målgrupper en vesentlig oppgave og selskapet driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Den viktigste målgruppen er elever og lærere i grunnskolen.

Kilder:

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Forrige innlegg:SOMMERSTENGT 2017 Neste innlegg:NETTRESSURSER FOR SLEKTSFORSKERE