NYTT TIL ARKIVET – VALLØ TAPETFABRIK AS

Arkivmateriale etter Vallø Tapetfabrik AS er nå på plass i Vestfoldarkivets magasin.

Vallø Tapetfabrik AS og Den Norske Sandpapirfabrik AS (også drevet av fam. Raaen) i 1936. Fabrikkene ble ødelagt under bombingen i 1945. Gjenoppbygd straks etter krigen. Fotograf: ukjent

Etablert i 1891

Tapetfabrikken ble etablert i 1891 på Vallø utenfor Tønsberg av Eduard Fett, men i 1912 overtok Daniel Raaen eierskapet.

Tre generasjoner av familien Raaen drev virksomheten på Vallø frem til nedleggelsen i 1984, en virksomhet som hadde gitt levebrød til mange mennesker og som tilnærmet hadde vært enerådende på tapetmarkedet i Norden frem til like etter 2. verdenskrig.

Daniel Raaens sønnesønn Jan Raaen stod for avleveringen av materialet til Vestfoldarkivet.

Om arkivet

Arkivet inneholder en stor mengde tapetprøver. Lite er bevart av selve forretningsarkivet, men det finnes noen årsmeldinger, noe korrespondanse, en del reklamemateriell og brosjyrer, avisutklipp, tegninger, avtaler og kontrakter. Videre inneholder arkivet fotografier av produksjon, fabrikkområdet, fotodokumentasjon av utvidelser, samt noen portretter.

Arkivet er ikke ferdig systematisert. Arkivsignatur: A-2488 Vallø Tapetfabrik AS 

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.

Forrige innlegg:NYTT TIL ARKIVET - FORENINGEN NORDEN, HOLMESTRAND Neste innlegg:NYTT TIL ARKIVET - LUDVIK ISACHSEN MEKANISKE VERKSTED