NYTT TIL ARKIVET – VESTFOLD KRETS AV NMF

I fine vårdager er det mange som setter pris på å høre og se skole- og amatørkorps i bygatene. Selv om korpsene er mest synlig på våren, er det aktivitet gjennom hele året. Det øves og arrangeres konserter, og mange deltar også på sommerskoler der de blir kjent med andre musikanter og lærer nye ferdigheter på instrumentene sine og i samspill.

Konstituering: Idar Liverød var den første formannen i Vestfold krets av NMF. Her ser vi en faksimile fra Vestfold Framtid, 04.03.1975. Den er ett av mange avisutklipp som er tatt vare på i arkivet.

Demokratisk organisasjon

For å organisere det enkelte korps krever det frivillig innsats fra medlemmer, foreldre og andre støttespillere. Korpsene så tidlig at de hadde felles interesser og felles utfordringer og dannet i 1918 en egen organisasjon, som i dag er kjent under navnet Norges musikkorps Forbund (NMF). NMF er en demokratisk organisasjon der representanter fra korpsene velger lokale styrer, som igjen velger et nasjonalt styre. NMF var i mange år organisert i kretser, før de i 2008 organiserte seg i større regioner. NMF arbeider for å gjøre korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjøres ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. (Hentet fra NMF sine vedtekter)

Historie

NMF sin historie i Vestfold går tilbake til 1929 da Vestfold og Drammen krets av gutte- og ungdomskorps ble stiftet. Kretsen skiftet senere navn til Vestfold og Buskerud krets av Norges musikkorps forbund. I 1975 ble kretsen delt, og Vestfold krets av Norges musikkorps forbund ble stiftet. I 2008 ble Vestfold krets slått sammen med kretsene Agder og Telemark og utgjør i dag NMF region Sør. Hovedkontoret til regionen ligger i Sandefjord.

Kretsstevne: Tønsberg blad hadde dette oppslaget da kretsstevnet ble arrangert i Tønsberg i 1979. Marsjkonkurransen ble vunnet av Nøtterøy gutte- og jentekorps. Fotograf: Nils Petter Lotherington.

Arkivet

I vår fikk Vestfoldarkivet avlevert arkivet etter Vestfold krets av NMF. Dokumentasjonen starter i 1975 da kretsen ble stiftet og går fram til ca. 1996. I arkivet finner vi styrereferater og årsmøtepapirer fra kretsen. Det er også dokumentasjon på sommerkurs og andre aktiviteter for medlemmene. Arkivet er (med unntak av én mappe) fritt tilgjengelig for publikum. Arkivet er ikke digitalisert, men er tilgjengelig på lesesalen vår.

Det ble arrangert Sommerfestival i Sandefjord 21.-28. juni 1991, og prosjektplanen er en del av det avleverte arkivet.

Sommerfestivalen

Sammen med arkivet etter NMF kom det inn et arkiv etter Stiftelsen Sommerfestival. Den ble etablert i Sandefjord i 1990, og målet var å arrangere kulturfestivaler i Sandefjord. Arkivet vi har fått inn er fra perioden 1990-1993. Det mangler dokumentasjon på hva som skjedde videre med sommerfestivalen. Hvis noen sitter på kunnskap eller dokumentasjon setter vi stor pris på om dere tar kontakt med oss.

NB

Forfatteren av denne artikkelen, som også er arkivaren som har ordnet arkivet, har selv vært medlem og tillitsvalgt i Norges musikkorps forbund. Hun har hatt korps som en fantastisk fritidsinteresse fra hun var 9 og helt fram til i dag, og har ingen planer om å slutte å spille.

Kilde:

Arkivet A-2481 – Vestfold krets av Norges musikkorps forbund (Arkivportalen).

www.musikkorps.no (åpnes i nytt vindu)

Skrevet av Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet. 

Forrige innlegg:NETTRESSURSER FOR SLEKTSFORSKERE Neste innlegg:NYTT TIL ARKIVET - FORENINGEN NORDEN, HOLMESTRAND