NYTT TIL ARKIVET – VESTFOLD TEGNSPRÅKFORENING

Vestfoldarkivet har fått avlevert arkivet etter Vestfold Døveforening, som i april 2018 endret navn til Vestfold Tegnspråkforening. Arkivet er ordnet av arkivar Birthe Østergaard Kristiansen – og Jim Vold og Øyvind Madsen fra foreningen fikk omvisning i magasinet for å se resultatet.

vestfoldtegnsprakforening Øyvind Madsen og Jim Vold fra Vestfold Tegnspråkforening besøker Vestfoldarkivet.

Vestfold Døveforening (VDF) ble stiftet 31. mai 1914 i Tønsberg. På generalforsamlingen 20. april 1924 ble det vedtatt å melde foreningen inn i Norske Døves Landsforbund (i dag Norges Døveforbund).

VDF er i dag en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Organisasjon skal ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle interesser. Videre representerer de primært tegnspråkbrukernes interesser overfor myndighetene og samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og skal arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling. Omkring 120 personer er medlemmer – tegnspråk brukes jo av langt flere enn døve.

Vestfold tegnspråkforening jobber aktivt med sin egen historie og har et eget historielag. Her er Øyvind Madsen nyvalgt leder og arbeider med en bok om foreningshistorien. I denne prosessen vil det å få komme til Vestfoldarkivets lesesal og få jobbe med det ordnede arkivet være til stor nytte.

Arkivet utgjør 8 hyllemeter og består av møtebøker, korrespondanse, regnskap og sakarkiv. De forskjellige aktivitetene dokumenteres bredt fra ulike komiteer og grupper i foreningen, som menighetsarbeid, kulturarbeid, drift av ungdomsklubb, internavis og historielag. Det følger også med enkelte gjenstander. I ettertid har det kommet en tilvekst til arkivet.

Foto: Ulla Nachtstern

Forrige innlegg:SOMMEREN 2018 - LESESAL OG HENVENDELSER Neste innlegg:PÅ LERRETET I TØNSBERG I 1940-ÅRENE