UTSATT TIL HØSTEN – ORDNINGSKURS FOR POLITISKE PARTIER OG ORGANISASJONER

I forbindelse med kommunesammenslåinger anbefales politiske partier og andre politisk tilknyttede organisasjoner å gå gjennom sine arkiver og vurdere hva som skal avleveres til Vestfoldarkivet.

Dette gjelder både arkiver skapt av organisasjoner som ikke har avlevert noe tidligere og tilvekster til allerede avleverte arkiver. Før arkivet overføres til Vestfoldarkivet, må organisasjonen gjøre noen forberedelser. Av erfaring vet vi at mange er usikre på hva som skal tas vare på av arkivmateriale for ettertiden, og i den forbindelse tilbyr vi nå et ordningskurs. 

Kurs i ordning av arkiv  

Kurset omfatter blant annet informasjon om avleveringsprosedyrer, kunnskap om arkivbegrensning, hvordan ordne – det vil si grov-systematisere – materialet, hvordan listeføre, samt informasjon om godkjent arkivemballasje.

Tid: Torsdag 7. juni, kl. 12 – 14

Sted: Vestfoldarkivet, Hinderveien 10, Sandefjord

Kurset er gratis. 

Påmelding innen 1. juni

Send påmelding til vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no innen 1. juni.

NB. Merk eposten «påmelding ordningskurs».

Utdrag fra fanen til Larvik Bygningsarbeider forening. Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold består av arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold. Arkivmaterialet utgjør ca. 250 hyllemeter fordelt på nærmere 400 organisasjoner og foreninger. Arkivene oppbevares i Vestfoldarkivet.


Tegnet illustrasjon: Gilles & Cecilie Studio, laget ifm
Hvalfangstarkiver.no

 

Forrige innlegg:Retningslinjer for avlevering av arkiver fra offentlig virksomheter Neste innlegg:"FØR DEPORTASJONEN SATT MORFAR PÅ BERG" - HOLOCAUST I VESTFOLD