PRIVATARKIVER

Protokoll fra Tjøme sanitetsforening.

Protokoll fra Tjøme sanitetsforening. Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet samler inn, systematiserer, bevarer og formidler privatarkiver fra hele fylket, og har i dag i underkant av 1000 privatarkiver.

Riksarkivet har delegert ansvaret for arbeidet med privatarkiver i Vestfold og Buskerud til oss. Dette innebærer at vi gir arkivfaglig veiledning til andre som har privatarkiver som arbeidsfelt.

Et privatarkiv er et arkiv skapt i privat sektor. Privatarkiver deles gjerne inn i:

  • Bedriftsarkiver
  • Organisasjonsarkiver (foreningsarkiver)
  • Institusjonsarkiver
  • Personarkiver
  • Gårdsarkiver
  • Samlinger

For å få et mest mulig representativt utvalg av arkiver, har Vestfoldarkivet utarbeidet en bevaringsplan. 

Tilgjengelig for deg! 
Privatarkivene er interessante som historiske kilder og er et viktig supplement og korrektiv til offentlig kildemateriale. De fleste av våre arkiver er tilgjengelige for publikum på lesesalen, med forbehold om at noe materiale er underlagt adgangsbegrensninger av hensyn til personvern og opphavsrett.

Tips til hvordan du kan finne frem til relevant arkivmateriale finner du under Tips & råd.

Vil du avlevere?
Hvis du kjenner til privatarkiver som burde bevares for ettertiden eller har spørsmål knyttet til privatarkiver, er det fint om du tar kontakt! Se også retningslinjer for avlevering av privatarkiv.

Hamplageret ved Tønsberg Reperbane (Scanrope) 1910

Det gamle hamplageret ved Tønsberg Reperbane/ Scanrope, fra 1910. Foto: Th. Larsen. Vestfoldarkivet.

Forrige artikkelBrukeravtale Neste artikkelRETNINGSLINJER