Retningslinjer for avlevering av arkiver fra offentlig virksomheter

Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om offentlege arkiv av 01.01.2018 og Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018, og er sist oppdatert 23.05.2018.

Retningslinjer for avlevering av arkiver fra offentlige virksomheter 23 05 2018 (pdf).

Hva retningslinjene inneholder: 

1. INNLEDNING

2. GENERELT OM ARKIVER
2.1. Arkiv og arkivskapere
2.2. Arkivformater
2.3. Hva er en arkivserie?
2.4. Proveniensprinsippet

3. TIDSPUNKT FOR AVLEVERING
3.1. Melding om avlevering
3.2. Periodevis avlevering
3.3. Nedleggelse og skifte av forvaltningsstatus

4. AVLEVERING AV PAPIRARKIVER
4.1. Ordning og klargjøring av arkivmateriale
4.2. Avleveringslister
4.3. Godkjenning av avlevering
4.4. Pakking og transport
4.5. Kvittering og katalogisering
4.6. Etterordning av Vestfoldarkivet

5. AVLEVERING AV ELEKTRONISKE ARKIVER
(Kapittelet er under utarbeidelse)

6. TILGANG TIL AVLEVERT MATERIALE

7. VEDLEGG : Arkivskjema

Hvem gjelder retningslinjene for?

Retningslinjene gjelder for Vestfold fylkeskommune, både sentraladministrasjonen og ytre virksomheter. Retningslinjene har også gyldighet for andre virksomheter der fylkeskommunen er medeier, og det foreligger vedtak om at arkivet skal avleveres Vestfoldarkivet. Retningslinjene gjelder for både papirarkiver og elektroniske arkiver.

NB. Kapittelet om elektroniske arkiver er under utarbeidelse.

Ta kontakt med oss for spørsmål.

Forrige innlegg:ORDNING AV TEGNINGSARKIVET TIL KALDNES MEKANISKE VERKSTED Neste innlegg:UTSATT TIL HØSTEN - ORDNINGSKURS FOR POLITISKE PARTIER OG ORGANISASJONER