RIKTIG OPPBEVARING

Arkivsaker er unike, og ofte uerstattelige som kilder. Det må derfor stilles strenge krav til oppbevaringsstedet av dette.  Arkivforskriften inneholder hvilke krav som gjelder for arkivlokaler.

Arkiver som skal bevares for fremtiden skal plasseres i spesialrom for arkiv. Et spesialrom skal:

  • Sikre materialet mot vannskader og brann.
  • Sikre fysisk nedbryting av materialet ved hjelp av klimastyring, det vil si stabil temperatur og relativ luftfuktighet. For høy temperatur i magasinet vil føre til raskere nedbrytingsprosess. En temperaturreduksjon på 10℃ fordobler materialets levetid. Anbefalt temperatur i et arkivmagasin er 16–19℃. Relativ luftfuktighet (RH) bør være 30-50%.
  • Hindre at uvedkommende får adgang til å skade eller fjerne arkivmaterialet.
  • Hindre innsyn fra uvedkommende i arkivmateriale som ikke er offentlig tilgjengelig.

Riksarkivaren har utarbeidet en veiledning for offentlige organer om krav til arkivlokaler. Disse kravene bør også følges for depotinstitusjoner som bevarer privatarkiver.

Se Riksarkivarens veiledning samt arkivforskriftens kapittel IV om oppbevaring og sikring av materiale her.

 

Unngå skadedyr i arkivet
Skadedyr kan forårsake store ødeleggelser på arkivsaker. I Norge har vi sølvkre, boklus og stripet borebille som kan gjøre stor skade.

Fotoet viser et dokument med biologisk skade, forårsaket av sølvkre. Dette vingeløse insektet, rundt 12 mm lang, kan bli over fire år. Sølvkre lever av stivelse og sukkerholdige stoffer- og har et enzym i tarmen gjør at det kan fordøye papir. Det er også lyssky og avhengig av høy luftfuktighet.

For å unngå at skader som dette oppstår, må man sørge for optimalt klima i magasinet (se ovenfor).

Forebyggende konservering vil gi et arkivmateriale en lenger levetid, og skader kan forebygges ved å ha gode oppbevaringsforhold.

Forrige artikkelForskerinnsyn Neste artikkelARKIVDANNING