A/S Saba

Dette huset var den første fabrikkbygningen til Saba AS, fra rundt 1945. (Ukjent fotograf.)

Dette huset var den første fabrikkbygningen til Saba AS, fra rundt 1945. (Ukjent fotograf.)

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945. Det året begynte Arne Gravdahl og Gunnar Nissen Brager produksjonen av damebind og cellofanbånd i et heller beskjedent lokale i Øvre Råel.

Sanitetsbind til engangsbruk
Produksjonen av sanitetsbind til engangsbruk var på denne tiden i sin spede begynnelse i Norge. Bedriftsledelsen så imidlertid et stort potensiale i disse produktene, så fremt man fikk forbrukerne til å gå over fra ”hjemmelagede” til bind som engangsprodukt. Til tross for flere konkurrenter på markedet, klarte Gravdahl og Nissen Brager etter hvert å utvikle et bind som fikk en epokegjørende utvikling.Virksomheten ble stadig utvidet, og etter en brann i mars 1952 investerte man i ny maskinpark i nye produksjonslokaler. En ny produksjonsmetode resulterte i et gjennombrudd i 1954 da  Saba klarte å fremstille et sanitetsbind av en helt ny og unik kvalitet og vesentlig bedre enn konkurrentenes produkter. Dette ga stor optimisme for fremtiden. Det nye bindet ble lansert som ”Saba de-Luxe” – bindet med bomull.

Flere produkter
I årenes løp skjedde en rivende utvikling. På 1950-tallet hadde virksomheten 15 ansatte i produksjonen, derav 10-12 kvinner.  Salget økte betydelig; fra 400.000 10-pakninger i 1954 til ca. 4,5 millioner 10-pakninger i 1960! Etter hvert ble større produksjonslokaler oppført, og produktspekteret ble gradvis utvidet til å gjelde flere artikler innen personlig hygiene.

Reklamebilde for Sabaprodukter

Saba sommerkampanjeØkt konkurranse
På 1960-tallet inngikk man en samarbeidsavtale med Mølnlycke-konsernet i Gøteborg. I første omgang gjaldt dette en lisensavtale som ga Saba A/S enerett til import og salg av ”ob” i Norge. Året etter, i 1962, ble det inngått en avtale om produksjon og salg av bleier.

Konkurransen i markedet økte jevnt og samarbeidet førte til en stadig sterkere integrasjon mellom de to partene. I 1968 så ledelsen i Saba ingen annen utvei enn å selge virksomheten til Mølnlycke AB i Gøteborg. Saba ble etter hvert delt inn i 4 divisjoner i Tønsberg: Konsumentdivisjonen (markedsføring), sentraladministrasjonen (personal- og økonomiavdeling), produksjonsdivisjonen og engineeringsdivisjonen. Den siste ble solgt til et italiensk firma omkring 2000.

I 2002 ble produksjonen flyttet fra Tønsberg til Drammen og i 2007 flyttet de siste ansatte til hovedkontoret i Oslo, men en historiebevisst ledelse samt engasjerte ansatte har bidratt til at bedriftens historiske arkiv blir tatt vare på i Vestfoldarkivets magasin.

Bedriften på Råel har hatt en sentral plass, såvel nasjonalt som internasjonalt. Ikke minst har Saba A/S og senere Sca Mølnlycke vært en svært viktig arbeidsplass for kvinner i Tønsberg-regionen.

Les om SABA-bussen her.

Se også artikkel i Tønsberg Blad 05.03.2007

 

Forrige innlegg:Nettverksmøtet 20. november - nytt møtested! Neste innlegg:Interessant nettverksmøte