SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD: SJØFOLK

Slektshistorisk temakveld med fokus på å finne sjøfolk i arkivene.

Anton Markussen (A-2376)

Fra arkivet etter Anton Markussen (A-2376)

ONSDAG 27. APRIL 2016

Sted: Vestfoldarkivet

Langåpen lesesal kl. 09.00 – 19.30.

Kl. 18.00:

Hvordan finne dokumentasjon om sjøfolk i arkivene.

I  samarbeid med DIS Vestfold – en frivillig organisasjon for slektshistorieinteresserte.

Bortkomne sjømenn har alltid vært en utfordring, både for familiene det gjaldt og for ettertidens slektsforskere. Ved å sette sammen flere arkiver kan man finne redere, båter og ikke minst mannskap. Dette vil til sammen kunne gi et mer helhetlig bilde av sjøfolks liv og skjebne.

Vær med på en reise gjennom sjøinnrullering, dagbøker, rederiarkiver, havaridokumenter m.m. og kom på sporet av forfedrene som reiste til sjøs.

Les mer om personarkivet etter Anton Markussen (A-2376) som er avbildet til venstre.

Se hele vårprogrammet 2016 her.

Forrige innlegg:GOD JUL 2015 Neste innlegg:OMVISNING: VESTFOLDMUSEENES SKATTKAMMER