TAKK TIL EIVIND HOP

Eivind-Hop-fremhevet2

Vi vil takke Eivind Hop, som i disse dager går av med pensjon, for den innsatsen han har gjort for Vestfoldmuseene.

Grundig systematiker

I snart ti år har Eivind Hop gjort verdifullt arbeid av ulikt slag, og vi ser i dag resultat av mye godt og grundig arbeid.

Han har blant annet gjort en stor innsats med å digitalisere grunnlagsmateriale som er brukt i registrering av gjenstander og foto. Han har også jobbet med å systematisere dokumentasjon om samlingene, og har også ordnet boksamlingen på Larvik museum.

Registerkort over Tjøme kirke fra Søren Falchs samling.

Registerkort over Tjøme kirke fra Søren Falchs samling – skannet av Eivind Hop.

Søren Falchs kirkesamling

Den siste store jobben han har gjort for Vestfoldarkivet, er å digitalisere de mange registerkortene til kirkene i den store kirkesamlingen etter Søren Falch.

Dette materialet ligger nå ute som pdf’er på Arkivportalen, slik at publikum lettere kan se hvilke kirker som finnes i samlingen.

Les mer om Søren Falchs kirkesamling her.

Musikalsk og kunnskapsrik

Eivind har også gledet oss kolleger med sine pianoferdigheter – og ikke minst imponert oss alle med sine solide kunnskaper på mange felt.

Takk!

Takk for flott innsats, Eivind, og lykke til med den nye tilværelsen. Vi håper du kan fylle dagene med gode opplevelser knyttet til dine mange interesser.

Tekst Heidi Meen, foto Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet.

Forrige innlegg:SØREN FALCHS KIRKESAMLING Neste innlegg:LIV I KULISSENE - LESESAL, VEILEDNING OG OMVISNING