Vestfoldaviser melder om krigsutbrudd – 9. april 1940

aviserApril1940-Nybrott-9-a
Natt til 9. april 1940 i iverksatte Tyskland Operasjon Weserübung med et angrep på Norge og Danmark. Den eneste av arbeiderbevegelsens aviser i Vestfold som kom ut i normal form den dagen var larviksavisen Nybrott, avisen kunne melde at «Stormaktskrigen flyttet til de norske kystområde». De andre arbeideravisene i Vestfold, fikk ikke gitt ut sitt nummer 9. april.

Unntaket var Vestfold Fremtid, hvor redaktør Sverre Hjertholm, fikk utgitt en stensil på A4 format til sine abonnenter. Her gjorde han rede for situasjonen og forklarer at grunnen til at avisen ikke var utkommet var at nesten alt trykkeripersonalet var rammet av den alminnelige mobiliseringsorderen i distriktet.

Innimellom nyheter om krigshandlingene i distriktet og reaksjonene i Sandefjord, fikk han også plass til å melde om lærer Handeland ble påkjørt i dag utenfor sitt hjem på Kjellberg. Noe vel som beviser at en ulykke sjelden kommer alene (i hvert fall mente nok lærer Handeland dette). Hjertholm ble senere arrestert av tyskerne som den første av mange avisredaktører i Norge.

aviserApril1940-VestfoldFremtid-9-april

Vestfoldarkivet har dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold; Nybrott, Vestfold Fremtid, Vestfold Arbeiderblad, Horten Arbeiderblad mfl. Her kan du lese mer om denne samlingen.

Se også Avisforsider fra april 1940 – krigsutbruddet.

Tekst: Bjørnar Bø, Vestfoldarkivet.

Forrige innlegg:Fra fotballfronten - Idrettsforeningen Fram Neste innlegg:Nytt til arkivet - Nord-Norgeslaget