WALK OUT PÅ KALDNES #ARKIVSOMMER

Sandefjord-jern-og-metall-foto7

Illustrasjonsfoto fra Kaldnes Mekaniske Verksted., funnet i arkivet etter Sandefjord Jern og Metallarbeiderforening.

Ved Kaldnes Mekaniske Verksted i Tønsberg ble det dramatisk da tyskerne i juli 1941 hadde oppdaget sabotasje på en tysk båt. Sabotasjen var åpenbart utført av ansatte. Dette førte til at tyskerne arresterte klubbformannen Bjarne Moe og en annen arbeider ved verftet. Dette medførte at arbeiderne gikk til et spontant streikemøte. Forsøk av tillitsmann Hansen på å roe gemyttene ved å love å ta kontakt med tyskerne, førte ikke frem.

«Lengre kom ikke Hansen før den ca. 800 mann store arbeidsstokken ble urolig og forlot fabrikkområdet med ropene «Det er ikke mer å snakke om, vi tar fri i morgen». Samtlige lønnsmottagere ved Kaldnes mek. Verksted uteble fra arbeidet 30.7.»

Dette ble rapportert av tysk sikkerhetspoliti. Resultatet ble at Forbundets nestformann Ommund Ommundsen i all hast ble hentet til Tønsberg, og sammen med lokale tillitsvalgte klarte han å få arbeidet gjenopptatt dagen etter. Men tyskerne tok ingen sjanser og arresterte også den antatte initiativtakeren til streiken.

Vestfoldarkivet har arkivene etter Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd 67. og Verkstedklubben på Kaldnes.

Kilde: «Jern og Metall 100 år, 1941 – 1991», bind 2, side 61, Tiden Norsk forlag. 1990.

Tekst: Bjørnar Bø, Vestfoldarkivet.

Forrige innlegg:KNIPLE SOMMEREN 1959 #ARKIVSOMMER Neste innlegg:ANKERET OPP #ARKIVSOMMER