ARKIVENE A -Å

Oversikten viser Vestfoldarkivets arkiver – også dem som ennå ikke er publisert i Arkivportalen. Arkiver skrevet i oransje tekst er lenket direkte til arkivets katalog i Arkivportalen. Arkiver med signaturen VFA bak er opprinnelig fra Slottsfjellsmuseets samlinger.
Arkivene A - Å

(Sist oppdatert 26. september 2016.)

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z – Æ – Ø – Å

A

Aarø, Jørgen S. – VFA-A-1207
Administrasjonsutvalget – Vestfold fylkeskommune
Afrika, Hvalfangstselskapet
Agnes Fyrstikkarbeiderforening
Agnes trearbeiderforening
Aktivitetsforumet Grass
Alfred Andersen Mekaniske Verksted
Ambjørnsen, Mathilde
Amedia
Amtmandinde Michelets legat
Andebu arbeiderparti
Andebu Brannkasse Gjensidige
Andebu Lærerlag
Andebu Sparebank
Andebu Telefonforening
Andersen & Erdal
Andersen, A.C. – VFA-A-1155
Andersen, Anders L. og Lauritz J.
Andersen, Arnt
Andersen, M., skipsfører – VFA-A-1140
Andersen, Peder
Andersen, Trygve
Anders Madsens og hustrus legat – VFA-A-1173
AOF – Foreningen for Holmestand og Omegn
AOF – Foreningen for Horten og Borre
AOF, Vestfold
AOF – Vestfold Nord
Apenes, Ole Rasmussen
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold (samling)
Arbeiderbevegelsens fotosamling (samling)
Arbeiderbevegelsens medieforum for Tønsberg og Omland
Arbeiderformidlingens Etatsforening av Norsk Tjenstemannslag Vestfold
Arbeidernes Avholdslag i Sandefjord
Arbeidernes kveldskole i Sandefjord
Arbeidernes kveldskole i Tønsberg
Arbeidernes Opplysningskomite i Vestfold
Arbeidernes Opplysningsnemd i Vestfold
Arbeidernes Ungdomsfylking i Vestfold
Arbeiderorganisasjonenes Opplysningskomité for Sandefjord og Sandar
Arbeiderpartiets gruppe av ordførere i Vestfold fylkesting
Arbeidsgruppen mot poliomyelitt i Sandefjord og Sandar
Arbeidsmiljøutvalget for sentraladministrasjonen – Vestfold fylkeskommune
Arff-Pettersen, Familien
Arnadal og Stokke søndagsskole
Arnadal Skog og Landarbeiderforening
Arnadal sogns arbeider- og småbrukarlag
AS Tønsberg Papirindustris Arbeideres Sykekasse
A/S C. F. Isaachsen
A/S Jarlsø Verft
AS Juno
A/S Langfonn
A/S N. Bugge, Kristiania
A/S Norda
A/S Norsk Aluminium Company
A/S Norsk Sveiseverk
AS Protector
A/S Shipchart Ltd.
AS Tamara
AS Theodor
«Aurora»
Aurora, Partsrederiet
Autokompaniet AS – VFA-A-1169
Avisklippsamling, Helge Paulsen (samling)
Avisutklipp (samling)
AWA A/S
A. Kristiansen, urmaker – VFA-A-1091
↑Til toppen

B
Bache, Otto R. Bache skipsfører – VFA-A-1138
Backer & Co.
Baker Math. Johannessen
Bakken, Asbjørn – VFA-A-1016
Bagersvendenes Forening Horten
Bakersvendenes Forening av Sandefjord
Bankforeningen for Drammen og Christiania Bank
Barkevik Bruk
Barkåker Arbeiderlag
Barkåker Arbeiderlag og Kvinnegruppe
Barkåker og Jareteigen Husmorlag
Barkåker og Jareteigen Pensjonistforening
Barkåker Sanitetsforening
Barndom i Vestfold (samling)
Barndom utenfor Norge (samling)
Barneforeningen «Blåklokke»
Barnelosje Ansgar
Barnelosje Arnefred
Barnelosje Bjørn Farmand
Barnelosje Børnenes Hjem
Barnelosje De Unges Hjem
Barnelosje Erling Skjalgsson
Barnelosje Håkon Håkonssen
Barnelosje Håpets hær
Barnelosje Landefred
Barnelosje Lys over land
Barnelosje Nybygg
Barnelosje Rygg vår vei
Barnelosje Terje Viken
Barnelosje Vardeglimt
Bedehusets søndagsskole, Holmestrand
Bedriftsklubben ved Framnes
Bedriftsklubben ved Jarlsø Støperi AS
Bedriftsklubben ved Larvik Smelteverk
Bekkestranda og omegn Arbeiderungdomslag
Bergaust, Anna (Aagot Schwartz) fotograf – VFA-A-1133
Berger Stenhugar Forening
Berger Tekstilarbeiderforening
Berg, Harald (fangstinspektør) – VFA-A-1182
Berg, H. – VFA-A-1028
Berntzen. O. A.
Bjerkly ungdomshjem
Bjønn Tekstilfabrikk – VFA-A-1033
Bjønnesåsen psykiatriske sykehjem
Bjørløw, Halfdan – VFA-A-1008
Bjørn Farmann videregående skole
Bjørn Farmann videregående skole – elevforeningen Status
Bokkomiteen for Tønsberg historie – VFA-A-1122
Bokkomitéen Vestfold i krig
Borgejordet tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Borgen Aktiemølle A/S
Borgermester Rørholt og Frues stipendiefond
Borre Arbeiderparti
Borre Arbeiderpartis kvinneutvalg
Borre Arbeiderungdomslag
Borre Barneleikaring
Borre Handikaplag
Borre Havarivernskole
Borre kommunale forening
Borre Leikarring
Borre og Nykirke Arbeiderparti
Borre Pensjonistlag
Borre Skogeierlag
Borre videregående skole
Botne Arbeiderforening
Botne Arbeiderforenings kvinnegruppe
Botne Herreds Arbeiderparti
Botne og Hillestad Hesteforsikringsselskap
Botne og Holmestrand Sanitetsforening
Braavold, Ole – VFA-A-1007
Bratsberg bruk
Breda, Alf
Breili Sanitetsforening
Brekke Landhandleri – VFA-A-1017
Brekkestranda Arbeiderforening
Brekkestranda Arbeiderforenings kvinnegruppe
Brevsamling Pihl-Kjeldsberg (samling)
Brukomiteen – Vestfold fylkeskommune
Brunlanes Arbeiderparti
Brunlanes idrettslag
Brunlanes og Stavern Lærerlag

Brunlanes Skog og Landarbeiderforening
Brunlanes Venstre
Bruu, Joh. – VFA-A-1172
Bruun & von der Lippe
Brår Sanitetsforening
Budal Sjømannsmisjon, Tjøme
Bugge, Odd Ivan
Bugge og Krogh-Hansen, Interessentskap
Bulklift A/S
Bull, A. B. – VFA-A-1116
Bull, Marcus C. – VFA-A-1013
Bygdefolkets Krisehjelp Landsstyret
Bygdefolkets Krisehjelp Ramnes
Byggekomiteen for fylkessykehuset – Vestfold fylkeskommune
Byggmester Lars Christensen og hustru A. Christensens legat
Bygningsarbeidernes seksjon, Vestfold
Bødtker, Nils Christian
↑ Til toppen 

C
Cafe Jarl – VFA-A-1064
Cappelens vei 14 A/S
Cerebralpareseforeningen avd. Vestfold
Christoffersen, Christian – VFA-A-1089
Compania Ballenera Espanola
Concordia Limited
Conradi, Niels Jørgen
Continental Longtraders A/S
Corneliussen, Eleonore – VFA-A-1010
↑ Til toppen 

D
Daggry
Dalsroa Skog og Landarbeiderforening
De Arbeidsløses Forening, Larvik
Den indremedisinske sykehuskomiteen – Vestfold fylkeskommune
Den norske handelsstands understøttelsesforening Sandefjord krets
Den norske sjømannsmisjon avd. Holmestrand
Den Socialdemokratiske bystyregruppe i Tønsberg
Den socialdemokratiske kommunegruppe i Horten
Den Thordenskioldske høyerealmenskole
Den Vestfoldske skipsassuranse
Dessen, M.
Det faglige utvalg i Sandefjord og omegn
Det faglige utvalg, Larvik
Det faglige utvalg, Tønsberg
Det Hvite Bånd – Sandefjord
Det sosialistiske barnelag Horten
Diabetesforbundet Vestfold
Diesen, Anne Marie
Diesen, Anne Marie arkitekt
Distriktsjordmor – Tjøme
Dr. Odd Solems fond
Dr. Stavnar, Tore
Døvle Byggmarked AS
↑ Til toppen 

E
Edda Trykk
Edgar Herholdt Tobakksforretning
Eidenes Venner
Eidissen, Einar Magnus – VFA-A-1158
Eidsfoss Arbeiderlag
Eidsfoss Arbeiderparti
Eidsfoss Arbeiderpartis kvinnegruppe
Eidsfoss Arbeiderungdomslag
Eidsfoss Formerforening
Eidsfoss Jern og Metallarbeiderforening
Eik Arbeiderlag
Eik Velforening
Eik Pensjonistforeing
Eik Østre Vel
Ekerstaposten
Ekheim, Otto
Eksamenskontoret i Vestfold
Ekstrøm, Gustav Wilhelm
Eldrerådet i Vestfold fylkeskommune – Vestfold fylkeskommune
Elektrisitetskomiteen Vestfold fylkeskommune
Ellefsen, Frithjof – VFA-A-1179
Epilepsiforeningen i Vestfold
Eriksen, Erling – Sjømannsliv – VFA-A-1147
Eriksen, Gudrun
Eriksen, kjøpmann
Even Bull
Evensen, Conrad A. hvalfangstbestyrer – VFA-A-1143
↑ Til toppen 

F
F. A. Bugge, AS
Fabrikkeier G. Jansen og hustrus legat
Fabrikktilsynet
Fagforbundet Region Tønsberg
Fagforbundet Vestfold fylkeskommune
Fagforbundets Pensjonistforening avd. 128, Horten
Fagforeningen Fremover, Larvik avd. 16 av Norsk Sag og Høvleriarbeiderforening
Fagforeningenes feriehjems fellesorganisasjon
Fagforeningenes Økonomiske Fellesorganisasjon, Sandefjord
Faglig utvalg, Holmestrand
Fagopplæringsseksjonen – Vestfold fylkeskommune
Falch, Søren
Falkensten Arbeiderungdomslag
FAMA
Familien Aakermann
Familien Anker – VFA-A-1110
Familien Arff Pettersen
Familien Bjønnes
Familien Bjørnskau
Familien Ebenezersen
Familien Fredrikke og Axel Marthinsen
Familien Glenne
Familien Kristensen, Skjerpe gård
Familievernkontoret i Vestfold
Farmand AS
Farris videregående skole
Farrisbygda Skog og Landarbeiderforening, avd. 404 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Faun, Fylkesbarnevernets avd. for ungdom og nettverk
Fellesforbundet avd. 7 Vestfold
Fellesforbundet region Vestfold
Fellesforbundets Pensjonistforening Tønsberg
Felleskomiteen for Opplysningsvirksomhet
Fellesorganisasjonen av organiserte arbeidere ved Marinens hovedstasjon, Horten
Fellesutvalget for handelsgymnasier og handelsskoler – Vestfold fylkeskommune
Fellesutvalget for yrkes- og tekniske skoler i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fellesutvalget for yrkesskolene i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fellesutvalget i Sandefjord
Feskjær Arbeidslag av Slagen Sanitetsforening
Film- og lydopptak Ramnes (samling)
Filmsamling, Tønsberg kystkultursenter (samling)
Finn Bugge
Firing, Kristen og Per
Firings bakeri AS – VFA-A-1065
Firma Asbjørn Døvle AS
Firma Iver Bugge
Fjærholmen idrettssenter
Fl/k Strombus
Flyfabrikkens Verkstedklubb, Horten avd 50 Norsk Jern og Metallarbeiderforbund
Folkeakademiet i Tjølling
Folkeakademiet i Andebu
Folkeakademiet i Presterød
Folkeakademiet i Vestfold
Folkemusikk fra Vestfold; Gjerdesamlingen (samling)
Folkets Hus, Botne
Folkets Hus, Holmestrand
Folkets Hus, Larvik
Folkets Hus, Nøtterøy
Folkets hus, Sande
Folkets hus, Sem
Folkets Hus, Tønsberg
Fon Arbeiderparti
Fon Arbeiderpartis kvinnegruppe
Fon Badstue
Fon bygdekvinnelag
Fon Idrettsforening
Fon sanglag
Fon Skog og Landarbeiderforening, avd. 632 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Fon Telefonforening
Fon Ungdomslag «Voni»
Forbundet for ledelse og teknikk avd. 03, Horten
Foreningen
Foreningen Husvig Kreds forsamlingslokale av 1909
Forestia Agnes
Forskerforbundet Vestfold fylkeskommune
Fosen, Agathe
Fosen, Carl August
Fosen, Gyda
Fossnes sentralhjem
Fossnes skole
Fosterhjemseksjonen
Fotografene Flo og Harstad AS
Fotosamling (samling)
Foyn, Andreas – VFA-A-1220
Foyn, Lorentz – VFA-A-1111
Foyn, Svend – VFA-A-1001
Fragmenter av krigshistorisk art (samling)
Fragmenter av kunstnerisk art (samling)
Fragmenter av fotografier (samling)
Fragmenter av personlig art (samling)
Fragmenter av økonomisk og juridisk art (samling)
Fragmentsamling av personlig- og økonomisk art – VFA-A-1224
Framfylkinga i Vestfold
Framnes Arbeiderforening
Framnesklubbens Tobakksalg AS
Framnæs og Sandefjords Træarbeiderforening
Franklin Bull, Lilian
Fredheim Unges Misjon
Fredrik Olsen og søn AS
Fredsskattalliansen
Fritz Bugge, AS – VFA-A-1195
Fritzøe Verks organisasjon av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Frivillig Militær Opplæring, Tønsberg – VFA-A-1227
Frøken Johanne Sindings legat
Frøland, Kaare
Fudske, Karl S.
Furubakken psykiatriske senter – Vestfold fylkeskommune
Fylkesbarnevernet i Vestfold
Fylkesbyggenemnda – Vestfold fylkeskommune
Fylkesbyggesjefen i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkesforsyningsnemnda – Vestfold fylkeskommune
Fylkesfriluftsnemda i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkeshelse- og sosialstyret – Vestfold fylkeskommune
Fylkeshelsesjefen i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkesidrettsnemnda – Vestfold fylkeskommune
Fylkeskassereren – Vestfold fylkeskommune
Fylkeskultursjefen i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkeskulturstyret i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkeskulturutvalget – Vestfold fylkeskommune
Fylkeslønnsutvalget – Vestfold fylkeskommune
Fylkesplanutvalget – Vestfold fylkeskommune
Fylkesrevisor i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkesrådet for funksjonshemmede – Vestfold fylkeskommune
Fylkesrådet for opplæring av funksjonshemmede – Vestfold fylkeskommune
Fylkesrådet for skoleidrett – Vestfold fylkeskommune
Fylkesrådmannen i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Fylkesskolesjefen – Vestfold fylkeskommune
Fylkesskolestyret – Vestfold fylkeskommune
Fylkesskolestyrets tilsettingsutvalg – Vestfold fylkeskommune
Fylkesteamet HVPU – Vestfold fylkeskommune
Fylkestinget – Vestfold fylkeskommune
Fylkesutvalget – Vestfold fylkeskommune
Fylkesveistyret – Vestfold fylkeskommune
Færgeselskapet Kaldnæs
↑ Til toppen 

G
G. Berntsen Eftf. A/S
Gaasland, Øystein
Gaasøe, Per Johnsen
Gabriel Christianssøn
Galleberg, Otto
Gilde Fellesslakteriet BA
Gjellstad, Tone Gudve
Gjersøe, J. J., kaptein – VFA-A-1059
Gloppe videregående skole (tidl. Vestfold husflidsskole)
Gnisten 4 H klubb, Svelvik
Godaker Sanitetsforening
Gorwitz, Moritz
Granly Arbeidersamfund
Grepan kystpensjonat
Greveskogen videregående skole
Greveskogen videregående skole – elevforeningen Myrene
Greveskogen videregående skole – gymnassamfunnet Uglen
Grimestadklubben
Grimestad pensjonat
Grønnerud, Christen
Gulbrandsen, Frank – VFA-A-1228
Guldhaug arbeider og småbrukerlag
Gullhaug og Hillestad Arbeiderlag
Gundersen, Gunnar Juel
Gustavsen, A. D.
↑ Til toppen 

H
H.A. Berg og hustru Olava Bergs legat
Halvorsen, Stein
Halvorsens Konditori – VFA-A-1011
Handelsforeningen Kontant, Horten
Hans Chr. Evensen AS
Hansen J.
Hansen Aamodt, Thora Mathilde
Hansen, A.
Hansen, Christer kaptein
Hansen, Thor H. skipsfører – VFA-A-1144
Hansen og Larsens Avholdskafe
Haraldsen, Josef
Harboe-Ree, Anders
Hasle, Anders B.
Hauff, familien
Haugar – Vestfold fylkeskommune
Haukerød Arbeiderungdomslag
Haukerød husmorlag
Havsten, Skipsaktieselskapet
Hector Wahling Limited
Hedrum Arbeiderparti
Hedrum Arbeiderpartilag
Hedrum Arbeiderpartis dameklubb
Hedrum Herreds Arbeiderparti
Hedrum kommunale forening
Hedrum Lærerlag
Hedrum sparebank
Heistein, Torgeir – advokat
Hektoria Limited
Hektor AS
Helfred Hanssens – Forretning i vin- og skipshandel – VFA-A-1145
Helgatidningar – Fon
Helge Paulsens samling
Hem Bygdekvinnelag
Herregårdsspillet – Larvik barne- og ungdomsteater
Heyerdahl, Fred. E. – VFA-A-1098
Hillestad Mølle
Hilma og Anun Torgersens legat
Himberg innkjøpslag
Hjertholm, Sverre
Hof Arbeiderforening
Hof Arbeiderparti
Hof Arbeiderpartis Felles komite
Hof Arbeiderpartis Kvinneforening
Hof Arbeiderråd
Hof Faglige Samorganisasjon
Hof Lærerlag
Hof psykiatriske sykehjem
Hof Skog- og Landarbeiderforening
Hof tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Holmestrand Arbeiderforening
Holmestrand Arbeiderparti
Holmestrand Arbeiderpartis kvinneforening
Holmestrand Handel og Kontorfunksjonærers Forening
Holmestrand Hedningmisjon
Holmestrand Indremisjon
Holmestrand Jern og Metallarbeiderforening avd. 111
Holmestrand kommunale forening
Holmestrand kommunale kino
Holmestrand Kornsilo
Holmestrand krets av Norges Livredningsselskap
Holmestrand kristelige ungdomsforening
Holmestrand Kunstforening
Holmestrand Liberale folkeparti
Holmestrand Lærerlag
Holmestrand lærlingnemd – Vestfold fylkeskommune
Holmestrand Misjonsforening
Holmestrand og omegn Arbeiderungdomslag
Holmestrand og Omland Faglige Samorganisasjon
Holmestrand Pensjonistforening
Holmestrand tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Holmestrand transportsentral   – Lastebileiernes maskinlag
Holmestrands Ynglingeforening
Holst, Henrich
Holtan, O.
Holtanløkka korttidsinstitusjon for barn
Holter, Chr. Gullsmed
Horten Arbeideravholdslag
Horten Arbeiderblad
Horten Arbeiderparti
Horten Arbeiderpartis kvinneforening
Horten Arbeidersamfunn
Horten Arbeiderungdomslag
Horten Barnehjem
Horten Barnehjem Kvinneforeningen
Horten Bekledningsforening, avd. 11 Norsk Bekledningsarbeiderforbund
Horten Bygningsarbeiderforening
Horten Damekor
Horten Fagforenings Pensjonistforening
Horten Faglige Samorganisasjon
Horten Formerforening
Horten grafiske forening
Horten Handel og Kontorfunksjonærers Forening
Horten Husflidslag
Horten husmorskole
Horten husmorskole – Elevforeningen
Horten Industrifunksjonærers Forening
Horten Jern og Metallarbeiderforening avd. 50
Horten Jern og Metalls Pensjonistforening
Horten krets av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Horten kristelige skolelag
Horten lærlingenemd
Horten og Borre Godtemplars Ungdomslag
Horten og Holmestrand Bygningsarbeiderforening
Horten og omegn Handikaplag
Horten og omegn huseierforening
Horten og Omegns Træarbeiderforening
Horten Røde Kors – Hjelpekorps
Horten Sentrum tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Horten Socialdemokratiske kvinneforening
Horten Socialdemokratiske Ungdomslag
Horten Sosialdemokratiske Samfunn
Horten Støperiarbeiderforening
Horten Totalavholdslag
Horten Transportarbeiderforening
Horten Vaktselskap
Horten videregående skole
Horten videregående skole – elevforeningen «Andvake»
Hortens Arbeiderforening
Hortens Diskusjonsforening
Hortens Socialdemokratiske Forening
Hovde Automobilforretning – VFA-A-1072
Hovedarbeidsmiljøutvalget – Vestfold fylkeskommune
Hovlands Radiotelegraf, AS
Hulebak pensjonat
Human-Etisk Forbund – Vestfold fylkeslag
Huseby, Kjell
Husmorskolekomiteen – Vestfold fylkeskommune
Husvik Skoleorkester
Husø Ungdomsforening
Husø Verft & mek. Verksted
Husøy Arbeiderlag
Hvalen, AS
Hvalfangere på Syd-Shetland, intervjuer 1910-1931
Hvalfangerselskapet Pelagos AS
Hvarnes Arbeiderlag
Hvittingfoss og Omland Faglige Samorganisasjon
HVPU Vestfold
HVPU-sektor 2
Hübinette, E.
Hydro Aluminium Rolled Products AS
Hytten, Oskar Emil og Maren – VFA-A-1025
Høyesterettsadvokat Odd Nerdrum
Høyjord arbeiderkvinnelg
Høyjord arbeiderparti
↑ Til toppen 

I
Idrettsforeningen FRAM
Idrettsforeningen «Ravn» Linnestad
IF Hauk
IF Tønsberg-kameratene
IKT-tjenesten i Vestfold fylkeskommune – Vestfold fylkeskommune
Imperator Hestesko AS
Impregneringsarbeidernes Forening Larvik
Indre Nøtterøy Vanförelag
Inga Linet Huseby
Ingrid og Kristoffer Skrødings belønningsfond
Innleggelsessentralen for psykiatriske sykehjem i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Innstillingsnemda – Vestfold fylkeskommune
INRA AS
Intervjuer Våle og Ramnes 1941 / 1944 (samling)
Iras hus
Isaachsen & Stenersen A/S
Iver Bugge Management AS
↑ Til toppen 

J
J. Rudolf Bollæren, hyreagent
Jac. O. Lyngaas
Jac. O. Lyngaas & Co
Jareteigen Sanitetsforening
Jarlsberg Grevskabs Sygehus – VFA-A-1175
Jarlsberg og Larvik Amts Agronomforening
Jarlsberg og Larvik krets av Norsk lærerforening
Jarlsberg og Laurvik Amts Landbruksskole
Jarlsø Fabrikker A/S
Jarlsø Holding A/S
Jarlsø Støperi A/S
Jarlsø Verft
Jegerlia
Jensen, Knut
Jern og Metalarbjdernes Fagforening i Tønsberg
Jern- og metallgruppen – Borre Arbeiderparti
Jernarbeidernes partiforening av D.N.A. Tønsberg
Jernbanekomiteen – Vestfold fylkeskommune
Jersø Jern og Metallarbeiderforening
Johnsen, Oscar Albert – VFA-A-1023
Julie og Johan Fodens legat
Juno Mineralvannfabrikk – VFA-A-1069
Jørgensen Aamodt, Karen Sofie
↑ Til toppen 

K
Kaffistova I Tønsberg – VFA-A-1086
Kaffistova Larvik
Kaffistova Sandefjord
Kaldnes A/S
Kaldnes Bedriftsidrettslag
Kaldnes Export A/S
Kaldnes Framnæs A/S
Kaldnes Heavy Lift Truck
Kaldnes Investment A/S
Kaldnes Utvikling A/S
Kalsrudslekten
Kameratklubben
Kanalen Stenen – VFA-A-1170
Karlsen, Kristian
Karlsrud, O. – VFA-A-1178
Kastor, AS
Kateket Søren Christian Monrads legat
KEFTECH A/S
KFUK; Vestfold Krets
Kilden videregående skole
Kirkebygden sjømannsmisjon
Kirkens familievernkontor i Tønsberg
Kjose Arbeiderlag
Kjose Skogarbeiderforening
Kjøniksen, Hans Martin
Kjønnerød gård
Kjøpmann Christian Eberhardt
Kjørboe, F. R. – VFA-A-1197
Klagenemd for enkeltvedtak i utdanningssektoren – Vestfold fylkeskommune
Klaveness, Teodor og Sevilda
Klinkenberg, Christian – VFA-A-1135
Klokkeråsen landhandel
Klop Forbruksforening
Klop Innkjøpslag
Klubben ved Enderby
Klubben ved Fjeldstad A/S
Klubben ved flytende kokeri Balaena
Klubben ved flytende kokeri Norhval
Klubben ved flytende kokeri Thorshammer
Klubben ved flytende kokeri Thorshavet
Klubben ved flytende kokeri Thorsøvdi
Klubben ved Kosmos 3
Klubben ved Kosmos 4
Klubben ved landstasjonen Husvik Harbour
Klubben ved Pelagos
Klubben ved Tubefabrikken A/S avd. Sem
Knut Berntsen Elektroverksted
Kodal arbeiderkvinnelag
Kodal arbeiderparti
Kodal Skog og Landarbeiderforening, avd. 509 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Kodal Ungdomslag
Komité for videregående skoler – Vestfold fylkeskommune
Komiteen for elektrifisering av Vestfoldbanen – Vestfold fylkeskommune
Komitéen for reising av minnesmerke over Svend Foyn
Kompetansesenter for læringsutvikling – Vestfold fylkeskommune
Kongstein, Anker (transportforretning) – VFA-A-1191
Kongsten, Rederiselskapet
Kornifabrikken
Krigsseilerminner (samling)
Kristelig Folkepartis Kvinner i Vestfold
Kristenfolkets Edruskapsråd Sandefjord
Kristian Flaatten landhandel
Kristoffersen, P. A. – VFA-A-1208
Krogh Hansen, disponent
Kullhandler Renstrøm – VFA-A-1166
Kulturminneraadets avdeling for lokalhistorie – VFA-A-1177
Kummervold, Hans Fr.
Kvande, Lars (kaptein) – VFA-A-1096
Kvelde Arbeiderparti
↑ Til toppen 

L
Landhandler Helvig Helgesen
Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), avd. Vestfold
Landslaget for lokal- og privatarkiv LLP
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF)
Langøya Fagforening
Lardal Arbeiderparti
Lardal Arbeiderpartis kvinnegruppe
Lardal og omegn sukkersykeforening
Lardal sparebank
Lardin AS
Larsen, fotograf A. Th.
Lars og Augusta Abrahamsen og  Nils Bulls felleslegat
Larvik & omegns avholdsnemd
Larvik Arbeiderforening
Larvik Arbeideridrettslag, Idrettsforeningen Falk
Larvik Arbeiderparti
Larvik Arbeiderpartis kvinneforening
Larvik Arbeiderpartis kvinnegruppe
Larvik Arbeiderungdomslag
Larvik avd. av Norsk Baker og Konditorforbund
Larvik Bad
Larvik Borgermusikk
Larvik Bygningsarbeiderforening
Larvik Cæciliaforening
Larvik Edruskapslag
Larvik Fagforening avd. 072 Fellesforbundet
Larvik Glassverk
Larvik Handel og Kontorfunksjonærers Forening
Larvik Handelsstandsforening
Larvik Hotell- og Restaurantarbeiderforening, avd. 20 av Norsk Hotell og Restaurantarbeiderforbund
Larvik Husflidslag
Larvik Husmorlag
Larvik Jern og Metallarbeiderforening avd. 68
Larvik kommunale forening
Larvik kommunale pikeskole
Larvik kristelige skolelag
Larvik Line AS
Larvik Lærerinnelag
Larvik Lærerlag
Larvik lærlingenemd
Larvik Meieri
Larvik Murerforening
Larvik og omegns avholdsnemd
Larvik og omegn Skog og Landarbeiderforening, avd. 598 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Larvik og Omland AOF – Forening
Larvik og omland AUF
Larvik og Omland Faglige Samorganisasjon
Larvik og Omland lærerkurser
Larvik Potetmelfabrikk AL
Larvik Sangforening
Larvik sanitetsforening
Larvik Skytterlag
Larvik Sparebank
Larvik Slik og Verksteds sangforening
Larvik tannklinikk
Larvik Tobakkarbeiderforening
Larvik Venstre
Larviks Koncertforening
Laurentiussen, Ole K.- VFA-A-1196
Legater; Tjøme
Lektor Arvid Dragseths elevfond
LHL Tønsberg og omegn
Liberale Folkepartiets Ungdom
Lilaasteigen langtidsinstitusjon
Lille Wahr
Linnestad Forbruksforening
Liverød, William; illustrasjoner Kaldnes Mek.Verksted (samling)
LO Distriktskontor i Vestfold
Lorentzen, Carl W.
Losje Aftenstjerne
Losje Arne Halgjemsminne
Losje Betlehems stjerne
Losje Birkebeinern
Losje Borgen
Losje Brødre og søstres hjem
Losje Bøkens Krone
Losje Eken søskenring
Losje Foldin
Losje Fonsokningen
Losje Fredens Baand
Losje Frem
Losje Færder
Losje Gard
Losje Granheim
Losje Haabets Stjerne, Larvik
Losje Harald Hårfager
Losje Havsjå
Losje Hillestad
Losje Hjerterum
Losje Jarlsberg
Losje Nesjar
Losje Nybrott
Losje Ole Vig
Losje Sjøblomst
Losje Skiringssal
Losje Stadig Haab & Ansgar
Losje Sterke Viljer
Losje Stigande
Losje Sæheim
Losje Templars Hjem
Losje Terje Viken
Losje Thorstrands Vel
Losje Tjodalyng
Losje Tuft
Losje Tunsberghus
Losje Tvende Brødre
Losje Ungdoms Fremtid
Losje Varden
Losje Verjar
Losje Vetan
Losje Værge
Losje Øyfred
Lossius, Lorentz
Ludvigsen, Chr. B.
Ludwigsen, fotograf Jacob Emanuel
Løve Veiarbeiderforening
Løyveutvalget – Vestfold fylkeskommune
↑ Til toppen 

M
Malersvendenes Forening, Larvik
Malervendenes Forening, Sandefjord
Marhaug, Alf
Marie Mathisens kolonial – VFA-A-1019
Maritim Service AS
Markussen, Anton
Mathiesen, P. A. – VFA-A-1167

MB-Kvikk
Mediaprosjekt ”86”; kulturhistorisk lydsamling (samling)
Melsom videregående ksole
Melsom, Peder
Melsomvik og omegns Arbeiderpart
Mercator, AS
Midtre Vestfold tannhelsedistrikt – Vestfold fylkeskommune
Milorg D-15 Vestfold (samling)
Minneinnsamling 1981; kopier (samling)
Minneinnsamling 1981 – VFA-A-1219
Minnemateriale etter 22.07.2011 Vestfold (samling)
Minnesamling Kystfiske (samling)
Minnesamling Scanrope (samling)
Mjøløst gård
Moers elektriske forretning
Monsen, J.
Mot Dag
Motorførerens Avholdslag, Tønsberg avd.
Musikkens venner Tønsberg
Myhre i Fon Innskjøpslag
↑ Til toppen 

N
N. Bugge AS
N. R. Bugge AS, skipsaksjeselskap
Nachtstern, Moritz
Naco-Selskapenes Pensjonskasse for Arbeidere
Naco-Selskapenes Pensjonskasse for Funksjonærer
Nalum Arbeiderlag
Namcoarbeidernes Fagforeing Vallø, avd. 112 av Norsk Kjemisk industriarbeiderforening
Nanset kommunearbeiderforening
Nanset Socialdemokratiske Ungdomslag
Narverød vannverk
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Navigator AS
Navnekomiteen for Vestfold videregående skoler – Vestfold fylkeskommune
Nedre Lågendalens Veiarbeiderforening, avd. 143 av Norsk Arbeidermannsforbund
Nei til Atomvåpen Larvik
Nei til EU – Vestfold
Nerdrum, Lillemor
Nes Arbeiderlag
Ness Verkstedklubb
NITO avd. Holmestrand
NHO – Vestfold
Nilsen, Gjertine
NITO Vestfold
Nord-Norgeslaget, Svelvik
Nord Norgeslaget, Tønsberg
Nordre Linnestad gård
Nordre Sande Arbeiderforening
Nordre Vestfold Faglige Samorganisasjon
Norges fylkesskulelærarlag
Norges Handikapforbund Holmestrand
Norges skoleinspektør- og bestyrerforening Buskerud, Vestfold og Telemark krets
Norges Speiderforbund, Nøtterøy
Norsk Alliance AS, N. Bugge agentur – Tønsberg
Norsk Bibliotekforening avd. Vestfold
Norsk Boksamlingslags propagandautvalg
Norsk Centralforening for boktrykkere
Norsk Folkehjelp Tønsberg lag
Norsk Helse- og Sosialforbund, Vestfold fylkeskrets
Norsk Jern og Metallarbeiderforbund avd. 165, Tjøme
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund – Region Vestfold
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund avd. 82, Larvik
Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund Tønsberg avd. 12
Norsk Kommuneforbund, Vestfold
Norsk Lektorlag, avd. Vestfold Krets
Norsk Motorklubb avd. Larvik
Norsk nærings- og nytelsesmiddelforening avd. 40
Norsk Pensjonistforbund Vestfold
Norsk Sjømannsforbund Larvik avd.
Norsk Sjømannsforbund Sandefjord avd.
Norsk Sjømannsforbund Tønsberg avd.
Norsk Sjømannsforbund Vestfold avd.
Norsk Sjømannsforbund Vestfold distriktsstyre
Norsk Sosionomforbund (NOSO) Vestfold avd
Norsk Teletjenesteforbund avd 30 Tønsberg
Norskdomslaget for born
Norskdomslaget i Tunsberg og grannebygden
Norske Kvinners Nasjonalråd avd. Larvik
Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold
Norske nasjonalforening mot tuberkulose, Vestfold krets
NUBUS
Nybrott
Nyt Land
Nykirke misjonssamband
Næringsfondet – Vestfold fylkeskommune
Næringssjefen i Vestfold fylkeskommune
Næringsstyret – Vestfold fylkeskommune
Næshill, Gustav
Nøtterøy Arbeiderlag
Nøtterøy Arbeiderparti
Nøtterøy Arbeiderpartis kvinnegruppe
Nøtterøy Arbeidersamfunn
Nøtterøy Arbeiderungdomslag
Nøtterøy bygdekvinnelag
Nøtterøy Bygningsarbeiderforening
Nøtterøy Godtemplars Ungdomslag
Nøtterøy Husflidslag
Nøtterøy husmorskole
Nøtterøy kjøttforretning – VFA-A-1068
Nøtterøy kommunale forening
Nøtterøy Kristelig Folkepartis Kvinner
Nøtterøy kristne ungdomsforening
Nøtterøy Liberale Folkeparti
Nøtterøy Lærerlag
Nøtterøy mannskor
Nøtterøy Musikkorps
Nøtterøy Old Boyslag
Nøtterøy Pensjonistforening
Nøtterøy Pensjonistservicekontor
Nøtterøy Sanitetsforening
Nøtterøy Sjømannsforening – VFA-A-1157
Nøtterøy sjømanns ungdomsforening
Nøtterøy Skogeierlag
Nøtterøy Unge Høyre
Nøtterøy videregående skole
↑ Til toppen 

O
Odd Blomberg
Også en historie om Norge (samling)
Ole Bjønness Arkitektkontor AS
Olsen, Arthur J.
Olsen, O.
Olsen & Thomsen
Olsen, Gjermund
Olsen, N.J. skipsfører – VFA-A-1141
Olsen Nauen, Ole Christian
Olsrød videregående skole – Vestfold fylkeskommune
Oscar Albert Johnsen
Oppfølgingstjenesten avd. Sande – Vestfold fylkeskommune
Organisasjonsutvalget i Vestfold fylkeskommune – Vestfold fylkeskommune
Orkla Trykk
Ouff, Lars Christophersen
↑ Til toppen 

P
P. A. Grøns og Trine Grøns legat
Pande, Peder Hansen
Papirarbiedernes Forening Tønsberg
Papirarbiedernes Forening Tønsberg kvinnegruppe
Parat Media
Partsrederiet Iver Heron
Partsrederiet Thor
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Paulsen, Carl E.
Paulsen, Carl E. – VFA-A-1022
Paulsen, Einar
Pedagogisk veilednings- og etterutdanningsutvalg – Vestfold fylkeskommune
Pedersen, Bent Christian
Pedersen, Elna
Pedersen, Lina & Co.
Pelagos AS
PEP Production AS
Pettersen, Johan Petter
Presterød skolekorps
Preståsen psykiatriske senter
Prinds Christians Batteri – VFA-A-1129
Prosjekt Verft
Prost Henrik Kristian Ljostveits prekensamling
↑ Til toppen 

R
Radio A Tønsberg
Rafen & Loennechen
Ramnes – Politisk tilhørighet (samling)
Ramnes Arbeiderparti
Ramnes Bygdekvinnelag
Ramnes Herreds Arbeiderparti
Ramnes Høyre
Ramnes Idrettsforening
Ramnes Landboforening
Ramnes Mållag
Ramnes og Våle Orkesterforening
Ramnes Samtaleforening
Ramnes Sanitetsforening
Ramnes Senterkvinner
Ramnes Senterparti
Ramnes Skogeierlag
Ramnes Sølvrevgård
Ramnes telefonforening
Ramnes traverforening
Ramnes Ungdomslag ”Fossekallen”
Ramnes Unge Høyre
Ramnes Ysteri
Rastad, Jakob Erøy
Re Skogeierlag
Rederiet af dampskibet St. Andrews
Reperbanens Arbeiderforening avd 27 Norsk Tekstilarbeiderforbund
Regnskapsprotokoller fra kjøpmenn-isenkram i Holmestrand
Reserva, AB
Revetal Ysteri
Revy i Vestfold (samling)
Rian, Øystein
Riddervold, Kapellan – VFA-A-1117
Ringdal, Magdalena
Ringshaug Landhandleri
Ritz frisørsalong – VFA-A-1078
Rove psykiatriske sykehjem
Rutebilkomiteen – Vestfold fylkeskommune
Rød pensjonat
Røren, Per
Råd for næringsutvikling – Vestfold fylkeskommune
Rådet for de ordinære videregående skoler – Vestfold fylkeskommune
↑ Til toppen 

S
Sakfører Jess D. Koren
Saldanha Whaling Limited
Salgskomiteen for Hvalolje 1930-1931
Samarbeidsutvalget for eldreaktiviteter, Vestfold
Samarbeidsutvalget i Larvikregionen
Sameiet Optispec
Samferdselsnemnda – Vestfold fylkeskommune
Samferdselssjefen – Vestfold fylkeskommune
Samfunnshuset AL, Tønsberg
Samvirkende Fagforeninger, Larvik
Sandar Birøkterlag
Sandar Gartner og Landarbeiderforening
Sandar Lærerlag
Sandar Meieri
Sandar Sanitetsforening
Sandar videregående skole – Vestfold fylkeskommune
Sande AOF – Forening
Sande Arbeiderforening
Sande Arbeiderparti
Sande Arbeiderpartis kvinneforening
Sande Arbeiderungdomslag
Sande fabrikker
Sande kirke
Sande LO
Sande Papir Mill AS
Sande Papir Mills Fagforening
Sande Rotary Klubb
Sande Skog- og Landarbeiderforening
Sande tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Sande Tresliperi
Sandefjord AOF-forening
Sandefjord arbeiderkvinnelag
Sandefjord Arbeidermannskor
Sandefjord Arbeiderparti
Sandefjord Arbeiderpartis kvinnegruppe
Sandefjord Arbeidersamfunn
Sandefjord Arbeiderungdomslag
Sandefjord Arbeidsløses forening
Sandefjord Avfaldsforretning (H. Stensrud) – VFA-A-1105
Sandefjord Bilruter
Sandefjord Bygningsarbeiderforening
Sandefjord Elektromontørforening
Sandefjord Faglige Samorganisasjon
Sandefjord gymnas – Vestfold fylkeskommune
Sandefjord Handel og Kontorfunksjonærers Forening
Sandefjord Handelsbank AS, under avvikling
Sandefjord handelsgymnas – Vestfold fylkeskommune
Sandefjord Handikaplag
Sandefjord hjelpepleierskole
Sandefjord Hotell- og Restaurantarbeiderforening, avd. 17 av Norsk Hotell og Restaurantarbeiderforbund
Sandefjord Høyre
Sandefjord Jern og Metallarbeiderforbund avd. 34
Sandefjord kokk- og stuertskole – Vestfold fylkeskommune
Sandefjord Kunstforening
Sandefjord Kristelig Folkeparti
Sandefjord lektorlag
Sandefjord Lærerlag
Sandefjord lærlingenemd
Sandefjord Maskinistskole
Sandefjord Mekaniske Industri (SMI)
Sandefjord Murerforening
Sandefjord Navigasjonsskole
Sandefjord og omegn Kjøpmannsforening
Sandefjord og omegn Transportarbeiderforening
Sandefjord og Sandar pedagogiske samfunn
Sandefjord og Sandar Arbeiderparti
Sandefjord og Sandar Mållag
Sandefjord og Sandar Socialdemokratiske Opposisjonsgruppe
Sandefjord og Sandeherads Arbeiderpartis Kvindeforening
Sandefjord Rutebilstasjon AS
Sandefjord sanitetsforening
Sandefjord Skofabrik AS
Sandefjord Skotøyarbeiderforening
Sandefjord Socialdemokratiske Ungdomslag
Sandefjord søndagsskole
Sandefjord tekniske aftenskole
Sandefjord Telefonmontørforening
Sandefjord Undervisningsforbund
Sandefjord Unge Høyre
Sandefjord Venstre
Sandefjords Sangforening
Sandefjordsrennet
Sandeherad Arbeiderparti
Sanne, C. – VFA-A-1168
Sca Mölnlycke AS
Scanrope AS
Scanrope; Fritidsklubben
Schavenius, P. C. enke
Schoubye
Scott Foto
Sem Arbeiderlag
Sem Arbeiderparti
Sem Arbeiderparti Kvinneforening
Sem Arbeiderungdomslag
Sem AUF
Sem bygdekvinnelag
Sem Framlag
Sem Herreds Arbeiderparti
Sem Herreds Arbeiderparti Kvinneutvalg
Sem Inner Wheel
Sem kommunale forening
Sem Liberale Folkeparti
Sem og Slagen Lærerlag
Sem Pensjonistforening
Sem Sanitetsforening
Sem Skog og Landarbeiderforening, avd. 586 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Sem Skogeierlag
Sentraladministrasjonen – Vestfold fylkeskommune
Sidsel Frölichs fond for syke og trengende på Agnes
Sigurd Rønning
Sigvaldsen
Siljan Skog og Landarbeiderforening, avd. 82 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Simonsen & Bjærkness (partsrederi)
Simonsen, Ole. Fangstbestyrer
Sinnsykekomiteen – Vestfold fylkeskommune
Sjøfolkforeningen Sandefjord
Sjømannslegatet
Skallerud, Ole
Skanaluminium
Skibs-Aktieselskapet Iver Invest
Skibs-Aktieselskapet Nanset
Skiftesamling, Sande
Skipsaksjeselskapet Guernsey
Skipsprotokoller (samling) – VFA-A-1103
Skipsreder Georg J. Knap og hustru Petrine J.Knaps legat
Skiringssal folkehøgskole
Skiringssal folkehøyskole – elevlaget ”Hugleik”
Skjerfheimkollektivet
Skjerpe skole
Skog og Land avd. 543 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Skog og Land, avd. 136 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Skoleformidlingsprosjekt Tjøme ungdomsskole
Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen)
Skolepsykologisk kontor – Horten
Skolerådgiverlaget i Vestfold
Skotøiarbeidernes Forening Horten avd. 22 av Norsk Skotøyarbeiderforbund
Skotøiarbeidernes Forening, Tønsberg avd. 30 av Norsk Skotøyarbeiderforbund
Skramstad, Adolf
Skravestad gård ungdomshjem
Skreddernes Fagforening, Tønsberg
Slagen Bondekvinnelag – VFA-A-1149
Slagen Sanitetsforening
Slagen Sanitetsforenings barneavdeling
Slagens Arbeidermannsforening
Slekten Agerup – VFA-A-1123
Slekten Bull – VFA-A-1112
Sliperarbeiderens Forening, Larvik avd. 81 Norsk Papirindustriarbeiderforbund
Slottsfjellsmuseet (fiktiv)
Smidsrødveien Kolonial- og delikatesseforretning, Teie
Snøklokka barnemisjon
Socialdemokratisk ungdomslag ”Karl Marx”
Socialistlaget i Sandefjord
Sogn, Ole
Sogneprest Hafstad
Sol i arbeid
Solberg spinneri oppbevares i Eiker Arkiv
Solberg, Edit – VFA-A-1160
Solberg foto
Solbø sentralhjem
Solvang CP-hjem
Solvang tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Solvoll psykiatriske sykehjem )
Sosialistisk Folkeparti, Vestfold Fylkeslag
Sosialistisk Venstreparti i Vestfold, Vestfold fylkeslag
Stange, H.
Stangeby, Peder, fotograf – VFA-A-1204
Stavern / Agnes Arbeiderungdomslag
Stavern / Brunlanes Arbeiderungdomslag
Stavern Arbeiderparti
Stavern og omegn Arbeiderlag
Stavern og omegn Husmorlag
Stavern sparebank
Stavern Tjenestemannslag
Stavern Vel
Steen, Chr.
Steen Karlsen, Torbjørn
Steen Karlsen, Viktor
Steinshold Bondekvinelag
Stenhuggernes Fagforening Tønsberg
Stensholts AS, optiker – VFA-A-1066
Stenslibernes Fagforening Tønsberg
STIF Sandefjord turn og idrettsforening
Stiftelsen Norsk senter for jernalder- og middelalderhåndverk
Stipendfondet ved Tønsberg gymnas
Stokke arbeiderkvinnelag
Stokke Arbeiderparti
Stokke Arbeiderpartis Kvinneforening
Stokke Arbeiderungdomslag
Stokke eggsamlag – VFA-A-1152
Stokke Folkeakademi – VFA-A-1185
Stokke Handikaplag
Stokke kommunale forening
Stokke Lærerlag
Stoltenberg, H.
Storgt. 38 AS
Strand leirsted
Strandklubben
Strømm bygdekvinnelag
Strømm og Svelvik bygdebøker
Strømmens samtaleforening
Strømsgodset Arbeiderparti
Styrmo, Oddvar
Styrvill Arbeiderparti
Styrvold Bondekvinnelag
Styrvoll Arbeiderpartis kvinnegruppe
Styrvoll Skog og Landarbeiderforening
Stål- og aluminiumsverk AS
Sultans Rederi, Tønsberg
Sundbyfoss Arbeiderforening
Superior, AS
Svarstad Arbeiderparti
Svarstad Arbeiderpartis kvinnegruppe
Svarstad Bondekvinnelag
Svarstad Skog og Landarbeiderforening, avd. 87 av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund
Svelvik Arbeiderforening
Svelvik Bygningsarbeiderforening
Svelvik Funksjonshemmedes Forening (FuFo)
Svelvik Jern og Metallarbeiderforening avd. 140
Svelvik kommunale høyere almenskole
Svelvik kunstforening
Svelvik lærlingenemd
Svelvik tannklinikk
Svend Foyns Minnefond
Svendsen, Gustav
Sverdrup, Harald Ulrik
Sverre, AS
Swift, Albert
Sykehuskomiteen – Vestfold fylkeskommune
Sykehusnemnda – Vestfold fylkeskommune
Sykehusplankomiteen – Vestfold fylkeskommune
Sykehusstyret i Vestfold
Sykehusutvalget – Vestfold fylkeskommune
Syns- og audiopedagogtjenesten – Vestfold fylkeskommune
Søeberg tannklinikk – Vestfold fylkeskommune
Sødem, Magnus. Major
Søndre Nes vannverk
Søndre Sem Arbeiderlag
Søndre Slagen Arbeiderlag
Søndre Slagen Arbeiderlags kvinnegruppe
Søndre Slagen KFUK – KFUM
Søndre Slagen Kristne Ungdomsforenings kvinnegruppe
Søndre Slagen Økonomiske Fellesorgnisasjon
Søndre Vestfold Distriktssammenslutning av Norsk Skog og Landarbeiderforening
Søndre Vestfold Faglige Samorganisasjon
Søndre Vestfold Kontraktdyrkerlag
Søndre Vestfold Veiarbeiderforening, avd 183 av Norsk Arbeidsmannsforbund
Sørensen, Emil
Sørhus Hansen, Hans (ingeniør) – VFA-A-1071
Søsterhjemmet
↑ Til toppen 

T
Tanum Arbeiderlag
Tanum Arbeiderpartis kvinnegruppe
Teie AS – VFA-A-1119
Teie Idrettsforening
Teie Idrettsforenings fotballgruppe
Teie videregående skole
Teknisk komité for Vestfold Fotballkrets
Tele og Dataforbundet
Tenvik Eiendomsselskap
Tenvik Trankokeri, AS
Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk AS – Pensjonsfondet
Th. Marthinsens Sølvvarefabrikk AS
Therkelsen, Gunnar – VFA-A-1183
Therkelsen, Gunnar – VFA-A-1226
Thomsen, T.
Thor Dahls legat
Thor Heyerdahl videregående skole
Thor Heyerdahl videregående skole – gymnassamfunnet Yggdrasil
Thoresen, E.
Thorsen, Thor Kristian
Tidemand, Ole – prest – VFA-A-1180
Tidlig musikk fra Vestfold
Tillitsmannsutvalget for fagforeningen ved Threshow-Fritzøe
Tiltakskomiteen for Vestfold – Vestfold fylkeskommune
Tiåringer i Fylkesarkivet for Vestfold 2007 (samling)
Tiåringer i Vestfold 2005 (samling)
Tjølling Arbeiderakademi
Tjølling Arbeiderparti
Tjølling Arbeiderpartis kvinnegruppe
Tjølling Arbeiderungdomslag
Tjølling bygdebok
Tjølling Lærerlag
Tjølling Sangforening
Tjølling Skytterlag
Tjølling sparebank
Tjølling Venstre
Tjøme Arbeiderforening
Tjøme Arbeiderparti
Tjøme Arbeiderpartis kvinnegruppe
Tjøme Arbeiderungdomslag
Tjøme bygdekvinnelag
Tjøme kirkeforening
Tjøme kristelige ungdomsforening
Tjøme Sanitetsforening
Tjøme Sjømannsforening
Tjøme sjømannsmisjon
Tobiassen, Erling Andreas – VFA-A-1162
Tollnes, Ivar
Torød Arbeiderlag
Tres, Skipsaktieselskapet
Treschow-Fritzøe AS
Treu, Søren
Tricotasjearbeidernes Forening Larvik
Tubefabrikken AS
Tufjordkomiteen – VFA-A-1056
Tufteplassen Pelsdyrlag
Tunsberg litterære selskap
Tverved Pensjonistforening
Tverrfaglig spesialisttjeneste – Vestfold fylkeskommune
Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd. Vestfold
Tømmerholt Arbeiderlag
Tømmerholt idrettslag
Tønsberg Aktietrykkeris Grafiske klubb
Tønsberg Antikvariat AS
Tønsberg Arbeiderforening
Tønsberg Arbeiderforenings legat
Tønsberg Arbeiderparti
Tønsberg Arbeiderpartis Kvinneforening
Tønsberg Arbeiderpartis Sangforening
Tønsberg Arbeidersamfunn
Tønsberg Arbeiderungdomslag
Tønsberg Arbeidsleder og Tekniske funsjonærforening
Tønsberg Automobilforbund
Tønsberg Avholdslag
Tønsberg bad
Tønsberg Baker- og Konditorsvenners Forening, avd. 413 av Norsk Nærings og Nytelsesmiddelforbund
Tønsberg Barnehjem
Tønsberg Bekledningsforening, avd. 285 Norsk Bekledningsarbeiderforbund
Tønsberg Blik- & Metalvarefabrik
Tønsberg bryggeri
Tønsberg Bygningsarbeiderforening
Tønsberg Elektrikerforening
Tønsberg Faglige Samorganisasjon
Tønsberg feriekolonier
Tønsberg folkeakademi
Tønsberg formerforening
Tønsberg Frivillige Menighetspleie
Tønsberg Godtemplars Ungdomslag
Tønsberg grafiske forening
Tønsberg Handelsstands Forening – VFA-A-1181
Tønsberg handel og kontorfunksjonærers forening
Tønsberg Harpunfabrikk AS
Tønsberg Harpunfabrikksbedriftsklubb, Jarlsø avdeling
Tønsberg Hotell- og Restaurantarbeiderforening, avd. 19 av Norsk
Tønsberg Hvalfangeri AS – VFA-A-1128 Hotell og Restaurantarbeiderforbund
Tønsberg Indremisjon
Tønsberg Indremisjons Ungdomsforening
Tønsberg Indremisjons yngresavdeling for gutter
Tønsberg Indremisjons yngresavdeling for piker
Tønsberg Inner Wheel
Tønsberg Jern og Metallarbeider Pensjonistforening
Tønsberg Jern og Metallarbeiderforening avd. 67
Tønsberg Jern-og Metallstøperi
Tønsberg kommunale forening
Tønsberg konsertforening
Tønsberg krets av AUF
Tønsberg krets av Norges Livredningsselskap
Tønsberg Kristelige Ungdomslag – VFA-A-1203
Tønsberg Kunstforening
Tønsberg Lærerlag
Tønsberg lærlingenemd
Tønsberg maritime videregående skole
Tønsberg Markedsforening
Tønsberg Maskinistskole
Tønsberg Maskinsetterklubb
Tønsberg Mek. Verksted
Tønsberg Murerforening
Tønsberg og Hortens Dampskibsselskab
Tønsberg og Nøtterøy SV
Tønsberg og omegn handikaplag
Tønsberg og omegn Natur og Ungdom
Tønsberg og omegn Træarbeierforening
Tønsberg og Omegnes Leieboerforeing
Tønsberg og omegns husmorforening
Tønsberg og omegn Husmorforenings legat
Tønsberg og omegns Spareforening – VFA-A-1161
Tønsberg & Omegns Travforening – VFA-A-1188
Tønsberg og Omegns Turbilbyrå – VFA-A-1229
Tønsberg og Omland AOF-forening
Tønsberg og Omland Faglige Samorganisasjon
Tønsberg og Omland lag av Norsk Folkehjelp
Tønsberg & omlands drosjeeierforening (Taxi) – VFA-A-1084
Tønsberg Orkesterforening – VFA-A-1126
Tønsberg Papirindustri AS
Tønsberg Rederi A/S
Tønsberg reiselivslag
Tønsberg Reperbanens pensjonsfond
Tønsberg Reperbanens premiefond for funksjonærer
Tønsberg Reperbanes pensjonsfond for arbeidere
Tønsberg Reperbanes pensjonsfond for funksjonærer
Tønsberg Reperbanes premiefond for arbeidere
Tønsberg Røde Kors – Hjelpekorps
Tønsberg Sanitetsforening
Tønsberg Sjøforsikringsselskap
Tønsberg Sjømannsforening assuransekasse – VFA-A-1115
Tønsberg Skolekorps
Tønsberg Skytterlag
Tønsberg smørfabrikk
Tønsberg Socialdemokratiske Arbeiderpart
Tønsberg Sosialdemokratiske Forening
Tønsberg Sparebank – VFA-A-1221
Tønsberg Storlosjeforening
Tønsberg stuertskole
Tønsberg Støperiarbeiderforening
Tønsberg SU (Sosialistisk Ungdomsparti)
Tønsberg Tank A/S
Tønsberg Telefonforening – VFA-A-1006
Tønsberg Transprotarbeiderforening
Tønsberg Turnforening
Tønsberg Typografiske forening
Tønsberg yrkesskoles elevforening
Tønsbergs Aktiebakeri – VFA-A-1012
Tønsbergs bys Borgerbevæpning
Tønsberg Bys 1100-års jubileum 1971 – VFA-A-1136
Tønsberg-Eidsfossbanen – VFA-A-1165
↑ Til toppen 

U
Ugler i mosen (samling)
Ukjente firmaers bøker
Understøttelseskassen for uheldige sjømenn – VFA-A-1114
Undrumsdal Arbeiderforening
Undrumsdal Skogeierlag
Ung på nett! – et tidsbilde (samling)
Unge Husmødres Klubb, Larvik
Ungdomslaget Frilynt
Ungdomsnemnda – Vestfold fylkeskommune
United Whalers Limited
Unneberg, Sigurd H. – VFA-A-1206
Urmaker Bugård – VFA-A-1052
Urmaker M. Berg – VFA-A-1063
Utdanningsforbundet Vestfold
Utvalget for husmor og husflidsskoler i Vestfold – Vestfold fylkeskommune
↑ Til toppen 

V
Vadla Ungdomslag
Vallumsrød Verksted
Vallø mekaniske verksted
Vallø Tapet og Sandpapirarbeiderforening
Varden Arbeiderpartilag
Vardens kvindelige finansforening
Vassås Arbeiderkvinnegruppe
Vassås Arbeiderlag
Vassås Arbeiderparti
Vegarbeidernes Stedlige styre Vestfold
Venneforeningen for Mai Lindegaards stiftelse
Verkstedklubben ved Framnes Mekaniske Verksted
Verkstedklubben ved Horten Verft
Verkstedklubben ved Jarlsø Fabrikker
Verkstedklubben ved Kaldnes Mekaniske Verksted
Verkstedklubben ved Larvik Smelteverk
Verningen Arbeiderlag
Vestfold; avis
Vestfold / Telemark Distriktslag av Norsk Grafisk forbund
Vestfold Arbeiderblad
Vestfold Arbeiderblads redaskjonsklubb
Vestfold Arbeiderblads trykkeriklubb
Vestfold Arbeiderparti
Vestfold Arbeiderpartis kvinneutvalg
Vestfold Arbeids- og tiltaksnemd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold avd. av Konglige norske automobilklubb
Vestfold avdeling av Arbeiderpartiets presseforbund
Vestfold Bedriftsidrettskrets
Vestfold bestyrerråd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Bygdekvinnelag
Vestfold Distriktslag AUF
Vestfold Distriktslag av Norsk Grafisk forbund
Vestfold Distriktslosje
Vestfold distriktvalgstyre – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Faglige Opplysningskontor
Vestfold Faglige Samorganisasjon
Vestfold Fengseltjenestemannsforening
Vestfold flyttbare fylkesskole
Vestfold flyttbare fylkesskole – elevforeningen
Vestfold foreldrelag for hørselshemmede
Vestfold forente sykehus
Vestfold fotballdommerlaug
Vestfold Fotballkrets
Vestfold Fremtid
Vestfold Fri-idrettskrets
Vestfold Frøavlerlag
Vestfold fylke sentraladm. sakarkiv
Vestfold fylkesbibliotek – Vestfold fylkeskommune
Vestfold fylkesfilmnemd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Fylkeshistoriekomite av 1972 – VFA-A-1020
Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse
Vestfold fylkeslag av LHL
Vestfold fylkeslag av Norges Sosialforbund
Vestfold fylkeslag av Norsk Dysleksiforbund
Vestfold Fylkesmuseum – VF-samling – VFA-A-1113
Vestfold fylkesorganisasjon for håndverk og industri
Vestfold Fylkesungdomslag av Norges Handikapforbunds ungdom
Vestfold Golfklubb
Vestfold handelslærerlag
Vestfold Handelsråd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Handicapklubb
Vestfold Handicapklubb – avd. Larvik
Vestfold Husflidslag
Vestfold husmorvikarforening
Vestfold håndsetterklubb
Vestfold Idrettskrets
Vestfold Industriforening
Vestfold Industriråd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Informasjonssenter – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Kolonialkjøpmenns forening
Vestfold Kraftselskap
Vestfold krets av Det Norske Postmannslag
Vestfold Krets av KFUM
Vestfold krets av N.B.L., Norske Barnehagers Landsforbund
Vestfold krets av Norges Speiderforbund
Vestfold krets av Norges Speiderpikeforbund
Vestfold krets av Norsk Speiderguttforbund
Vestfold Krigsseilerforening
Vestfold Kristelige Folkeparti
Vestfold Landbruksskole – elevforeningen
Vestfold liberale folkeparti
Vestfold Lærerinnelag
Vestfold Lærerlag
Vestfold lærersamfunn
Vestfold Målekontor
Vestfold Meieri
Vestfold museumslag
Vestfold Pelsdyroppdrett A/L
Vestfold reiseforening
Vestfold reiselivsråd
Vestfold Røde Kors
Vestfold Røde Kors – Barnehjelpen
Vestfold Røde Kors – Besøkstjenesten
Vestfold Røde Kors – Hjelpekorps
Vestfold Røde Kors – Ungdommens Røde Kors
Vestfold Røkterskole
Vestfold Samarbeidende Barnevernsnemder – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Sangerfylking
Vestfold Sentralsykehus
Vestfold Skikrets
Vestfold skipsbyggingsutvalg – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Skyttersamlag
Vestfold Slektshistorielag
Vestfold SO (Sosialistisk Opplysningsforbund)
Vestfold Socialdemokrat
Vestfold Socialdemokratiske Arbeiderparti
Vestfold sosialdemokratiske hjelpefond
Vestfold Sparebankforening
Vestfold Svømmekrets
Vestfold Søndagsskolekrets
Vestfold tannlegeforening
Vestfold tannlegevakt – Vestfold fylkeskommune
Vestfold teaterråd
Vestfold Tjenestemannslag
Vestfold Ungdomsforbunds Kaffistova II – VFA-A-1077
Vestfold Ungdomsfylking
Vestfold Ungdomsstrykeorkester VUSO
Vestfold Vegarbeiderforening
Vestfold Veivokterforening, avd. 312 av Norsk Arbeidsmannforbund
Vestfold Venstre
Vestfold Yrkesråd – Vestfold fylkeskommune
Vestfold Yrkesskolenemd – Vestfold fylkeskommune
Vestfoldklinikken, avd. Vivestad
Vestfoldlaget
Vestfoldløpet – VFA-A-1174
Vestland, AS – VFA-A-1154
Vestlendingen i Tønsberg – VFA-A-1225
Vestre Skjee Bygdekvinnelag
Vetan Arbeiderungdomslag
Vika gård – slekten Gran
Viktor, AS
Visø, Karl D. – skipsfører – VFA-A-1142
Vivestad Arbeiderparti
Vivestad Arbeiderpartis kvinnegruppe
Vivestad Idrettsforening
Vivestad Pensjonistforening
Vivestad Sanitetsforening
Vivestad Skytterlag
Vivestad Ysteri
Voksenopplæringsutvalget – Vestfold fylkeskommune
Våle Arbeiderforening
Våle Arbeiderparti
Våle Herreds Arbeiderparti
Våle Skogeierlag
↑ Til toppen 

W
Wernes, W.
Wessel, T., advokat
Wilhelmsen, Aasta
Wittersø, Astrid
Wittersø, Karl Magnus

↑ Til toppen 

Y
Y’s Mens Club Sandefjord
Yrkeskolenemnda – Vestfold fylkeskommune
Yrkesopplæringsnemda i Vestfold
Ytre Hedrum Skog og Landarbeiderforening
↑ Til toppen 

Ø
Øhre, Henry – VFA-A-1106
Østby, Odd – VFA-A-1021
Østergaard MS-senter
Østerøy Nordre Kvinneforening
Østlandske skibsassurance
Østlandsposten
Østre Slagen arbeiderlag
Øvre Ramnes Samtaleforening
Øybuss, A/L
↑ Til toppen 

Å
Aasen, Knut
Aasgårdstrandveiens Vel
Åsgårdstrand Arbeiderparti
17. mai komiteen i Tønsberg – VFA-A-1222
↑ Til toppen 

Forrige innlegg:Arkivdykk og tur med Larviksbåten - vel blåst Neste innlegg:ARKIVERT - ET NYTT BLAD FOR HISTORIEINTERESSERTE